Skip to main content

Posts

#320: Wdróżmy niemal idealny "ustrój nirwany" nagradzający "pracę moralną" dalekowzrocznie wprogramowanym w dusze ludzi zjawiskiem "nirwany" gwarantującym wszystkim obywatelom osiąganie poziomu szczęśliwości, zasobności, prawdy, sprawiedliwości, równości, dbałości, postępu naukowego i technicznego, zdrowia i innych jakości życia na poziomie nieporównywalnie wyższym od tego jaki zdolne są zapewnić wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne już wdrożone przez ludzi

Motto: "To co zaplanował i stworzył Bóg zawsze jest niedoścignienie doskonalsze od tego co są w stanie zaprojektować i wytworzyć ludzie."
#320: Wdróżmy niemal idealny "ustrój nirwany" nagradzający "pracę moralną" dalekowzrocznie wprogramowanym w dusze ludzi zjawiskiem "nirwany" gwarantującym wszystkim obywatelom osiąganie poziomu szczęśliwości, zasobności, prawdy, sprawiedliwości, równości, dbałości, postępu naukowego i technicznego, zdrowia i innych jakości życia na poziomie nieporównywalnie wyższym od tego jaki zdolne są zapewnić wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne już wdrożone przez ludzi
Wszystkie dotychczasowe ustroje powymyślane i powdrażane przez ludzi, włącznie z dawnym niewolnictwem i feudalizmem oraz dzisiejszym kapitalizmem i komunizmem, zawierają w sobie niezliczone wady, przykładowo zmuszają do pracy strachem lub pieniędzmi, odwodzą od Boga, popychają do krwawych wojen i rewolucji, zaniedbują miłość i dobro bliźniego, wynagradz…
Recent posts

#319E: How the first technical era of humanity and my Cyclic Tables revealed to the humanity the laws and regularities that facilitate the inventions of every propelling devices of our future

Motto: "And you will know the truth, and the truth will set you free." (Bible, Verse 8:32 in "John")
#319E: How the first technical era of humanity and my Cyclic Tables revealed to the humanity the laws and regularities that facilitate the inventions of every propelling devices of our future
Small details of the content of the English translation of this post number #319E are still being worked out and refined ("honed"), although its main ideas and a substantial part of its information are already available in item #J4.1 from my web page named "propulsion.htm" addresses of which I am providing below - to which web page I recommend to look if someone is interested in the topic of the future development of human technology. Alternatively, you can check the "volume S" from my publication [13] available through the Polish web page named "tekst_13.htm" (indicated below are its addresses - e.g.: http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ), in…