Skip to main content

Posts

#372: Skrycie zwalczane, zaprzeczane, wyszydzane i zakrywane moje odkrycie z 1985 roku iż tylko z "Drobin Boga" i z nieskończoności 4-wymiarów [1] "przeciw-świata" Bóg mądrze postwarzał aż trzy-światowy wszechświat zawierający także bezczasowy [2] "świat witualny", skończony 3-wymiarowy nasz [3] "świat materii", oraz upływ "nawracalnego czasu softwarowego" dla podróżowania ludzi przez czas

Wprowadzenie do niniejszego bloga #372 i punktów #I1 do #I5 strony "parasitism_pl.htm" z których blog ten jest adaptowany. Tak dokładnie jak na to pozwalają mi moje ludzkie niedoskonałości, nadal zawierająca szereg niewiadomych dotychczas wypracowana wiedza, oraz znajomość procedur stopniowego dochodzenia inżynierskim "jak" do prawd, w poniższych punktach #I1 do #I5 postaram się zaprezentować historię ewolucji i transformacji wszechświata z nieskończoności jego 4-wymiarów i nieskończonego czasu jego uprzedniego istnienia, aż do postwarzania w nim przez Boga dzisiaj istniejącego naszego [3] "świata materii" ze skończonością jego 3-wymiarów i z jego "nawracalnym czasem softwarowym" w jakim przebiega skończony czas życia wysyłanych do niego po wiedzę i naukę ludzi i istot żyjących. Stąd stosując inżynierskie "jak" najpierw w #I1 opisuję metody i tzw. "3 świadków" jakich powtarzalnie używam aby niepodważalnie potwierdzać prawdę k
Recent posts

#371E: UFOnauts who parasitize people enslave us, rape, rob, kill, etc. - so it's high time to start defending ourselves

Introduction to the following items #K1 to #K5 from this blog #371E , as well as from the web page "aliens.htm" from which this blog #371E is adapted: These items present a situation that is increasingly obvious for me and for a number of other UFO researchers and also is a bitter truth for humanity. It states that for thousands of years the Earth has been secretly occupied, exploited, destroyed, pushed down in its development, etc., by highly technically advanced but fallen morally UFOnauts from Orion, who do NOT believe in the existence of God or souls, hence, after drowning out their moral resistance and remorse, they live mainly by parasitizing on people. I was gradually led to this shocking truth by my old research that fruited in the publishing almost a half of century ago in Poland the article [1#B4] entitled "Theory of the development of propulsion systems" (in Polish "Teoria rozwoju napędów"), from the Polish magazine "Astronautyka" (num