Skip to main content

Posts

#328E: Summary of the "nirvana political system" that eliminates "money" and "extortion" of work, which has the power to shake off evil that suffocates us

Motto: " Is anyone among our ‘human vanity of vanities’ or ‘insignificant human fluff’ able to come up with even a better way to show our voluntary submission to the will, wisdom and guidance of our God (that is also our creator, teacher, judge and protector) than pedantic doing good ‘moral work’ by earning for ourselves a continuous nirvana, by helping to implement the nirvana political system in our own country, and by winning of embracement of the nirvana political system by our entire civilization? " #328E: Summary of the "nirvana political system" that eliminates "money" and "extortion" of work, which has the power to shake off evil that suffocates us This post #328E to blogs of totalizm briefly summarizes the most important information about rather extraordinary political system designed by God Himself that your country and entire our civilisation still have a chance to check, experimentally test how it works, as well as to embrace. I named
Recent posts

#328: Podsumowanie cech "ustroju nirwany" eliminującego "pieniądze" i "wymuszanie pracy" jaki ma moc strząśnięcia zaduszającego nas zła

Motto: " Czy ktokolwiek z nas 'ludzkich marności nad marnościami' lub 'ludzkiego puchu marnego' potrafi wymyślić jeszcze lepszy sposób okazania swego ochotniczego podporządkowania się woli, mądrości i kierownictwa naszego Boga (czyli także naszego stwórcy, nauczyciela, sędziego i obrońcy) niż pedantyczne czynienie dobra 'pracą moralną' poprzez wypracowywanie dla siebie nieustającej nirwany, dopomożenie własnemu krajowi wdrożyć 'ustrój nirwany', oraz wywalczanie dla całej naszej cywilizacji objęcia 'ustroju nirwany'? " #328: Podsumowanie cech "ustroju nirwany" eliminującego "pieniądze" i "wymuszanie pracy" jaki ma moc strząśnięcia zaduszającego nas zła Niniejszy wpis #328 do blogów totalizmu krótko podsumowuje najważniejsze informacje o najniezwyklejszym ustroju politycznym zaprojektowanym przez samego Boga, jaki ludzkość i Polska nadal ma jeszcze szansę sprawdzić, eksperymentalnie wypróbować jak on się spis