Skip to main content

Posts

#339E: The recipe of totalizm "how" to acquire a permanent habit of loving your neighbours, knowing from the Bible the commandment "what" prompting to "love your neighbour as yourself"

Motto of this post #339E : " Because in life every journey begins with taking the first step - the taking of which is always the most difficult one, hence many people, fearing the difficulty of this first step, give up even starting journeys that are the most important for their future. " (This is an example of how many people put down their futures by ignoring the truth of verse 10:13 of "1 Corinthians" stating - quote from NRSV Bible: " God is faithful, and he will not let you be tested beyond your strength, but with the testing he will also provide the way out so that you may be able to endure it. ") #A2.12. Practicing totalizm: procedure "how" to take the first step - i.e. starting from changing own habit of mental justification in ones mind "why I do something" from so-far used selfish motivating it "because it will give me income, increase my power or fame, satisfy my need, is on the list of my professional duties, etc.&quo
Recent posts

#339: Receptura totalizmu "jak" nabywać trwały zwyczaj kochania bliźnich, znając z Biblii przykazanie "co" wymagające "kochaj bliźniego jak siebie samego"

Motto niniejszego wpisu #339 do blogów totalizmu: " Ponieważ każdą podróż życiową zaczyna wykonanie pierwszego kroku - podjęcie którego zawsze jest najtrudniejsze, stąd wielu ludzi z obawy przed trudnością tego pierwszego kroku rezygnuje z podjęcia nawet najważniejszych dla ich przyszłości podróży. " (Powyższe to przykład jak wielu ludzi grzebie swoją przyszłość ignorując prawdę wersetu 10:13 z "1 Koryntian" jaki "NBG, Nowa Biblia Gdańska, 2018" wyraziła słowami: " Jeszcze nie ogarnęło was doświadczenie, chyba, że ludzkie; ale wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali doświadczani ponad to, co jesteście w stanie unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też wyjście, byście zdołali je wytrzymać. ") #A2.12. Praktykowanie totalizmu: "jak" wykonać pierwszy krok - czyli nabycie zwyczaju myślowego uzasadniania sobie samemu "dlaczego dane coś czynię" z dotychczas egoistycznego motywowania tego "ponieważ da mi to dochód