Skip to main content

Posts

#350: Symbolizm pomników potwierdzających tysiące lat ukrytej eksploatacji ludzkości przez naszych pasożytniczych krewniaków z planet Oriona

Streszczenie : W poniższych wyjaśnieniach z #A1 do #A1c tego wpisu #350 do blogów totalizmu informuję jak moje losy życiowe najpierw spowodowały iż studiując stare legendy NZ Maorysów z czasem dokonałem pierwszego na Ziemi odkrycia miejsca koło miasteczka Tapanui w którym celowo zostało eksplodowane cygaro magnetycznie sprzęgnięte z 7 wehikułów UFO typu K6 - siejąc trwałe zniszczenia i śmierć po wszystkich kontynentach (włącznie z Polską: rozważ losy miasta Wineta oraz dynastii królów Piastów), potem zaś kolejnym zrządzeniem losu poznałem wiedzę zgromadzoną przez Ś.P. Andrzeja Domała podczas jego uprowadzenia na planetę Nea - jaka to wiedza ujawniła powód dlaczego UFOnauci skrycie okupują, eksploatują oraz zamęczają ludzkość już przez tysiąclecia. Dorobkiem tych moich losów życiowych było także, między innymi, poznanie jak nasi przodkowie symbolicznie wyrażali związek z UFO kogoś lub czegoś im znanego. Poznanie zaś tego symbolicznego wyrażania związku z UFO prowadziło do sformułowania
Recent posts

#349E: The evidence that light has two carriers, namely (1) corpuscles and (2) surface-waves, and also the truth that waves of light can be technically "wrapped" in space vacuum and even stored and used as energy source - all encoded in the Bible and confirmed by "[Ω] God Stamp"

Summary : in this post #349E I explained the new knowledge about light, previously unknown to people - which knowledge about light has helped us to earn, arrange and confirm with "3 witnesses" my "Theory of Everything of 1985". I also indicated here examples of the most important "three witnesses", the statements of which confirm the truth of this new knowledge. One of these "3 witnesses" are verses from the Bible, which stamp the truth of this outcome of research with the "[Ω] Seal of God" described in item #I2 above and in post #346E to blogs of totalizm. This seal enhances the importance and reliability of the research with the authority and omniscience of our creator. The first and the most important of these findings is that light has two drastically different carriers, namely (1) "light corpuscles" - the role of which is fulfilled by the so-called "God Drobinas" moving with infinite speed throughout the count