Skip to main content

Posts

#325: Dlaczego indywidualne "drobiny przeciw-materii" opisane Kabałą księgi Zohar potwierdzają prawdę wersetu Biblii, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo, oraz potwierdzają korzyści jakie ludzkość będzie czerpała z poznania budowy i działania tych "drobin Boga"

Motto: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę" (Biblia Tysiąclecia, werset 1:27 z "Księgi Rodzaju")
#325: Dlaczego indywidualne "drobiny przeciw-materii" opisane Kabałą księgi Zohar potwierdzają prawdę wersetu Biblii, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo, oraz potwierdzają korzyści jakie ludzkość będzie czerpała z poznania budowy i działania tych "drobin Boga"
Moja teoria naukowa będąca pierwszą faktyczną i nadal jedyną istniejącą na Ziemi naukową "Teorią Wszystkiego z 1985 roku" - patrz https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego (zwaną też "Koncept Dipolarnej Grawitacji" - patrz np. strona "dipolar_gravity_pl.htm") już od pierwszej chwili swego powstania ponad 35 lat temu stara się nam wyjaśnić, że nasz "świat fizyczny" jest aż trzeciem światem rozmiar…
Recent posts

#324E: A quick method of distinguishing counterfeits from actual "perpetual motion motors" and "clean free energy generators" while verifying only their descriptions (or films, patents, etc.) in circumstances where it is impossible to physically examine results of their work

Motto: "Give to hungry a fish and you feed him for one day - teach hungry how to fish and you feed him for lifetime" (Korean proverb)
#324E: A quick method of distinguishing counterfeits from actual "perpetual motion motors" and "clean free energy generators" while verifying only their descriptions (or films, patents, etc.) in circumstances where it is impossible to physically examine results of their work
Technical devices which nowadays can be called "clean free energy generators" or "perpetual motion motors" belong to exactly the same class as all other "propelling devices" described in items #J4.1 to #J4.6 (especially in #J4.4) from my web page named "propulsion.htm" and defined by the Cyclic Tables (see https://www.google.pl/search?q=Cyclic+Tables+Propelling+Devices , or even better search through their Polish name https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) indicated and discusse…