Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2023

#355E: Documentation of white trail of an over 3-metre tall UFOnaut walking along the newly asphalted footpath in Petone, NZ

Summary: How would you feel, if you knew that some your distant relative having weapons more effective than yours and known for sinister habits is secretly watching you with malicious intent in your own bedroom sometimes even in the most intimate moments? After all, in item #K3 of this post #355E I present photographed body of evidence, which in connection with other research results proves that each person NOT less frequently than once a month is secretly watched, and then robbed at least of his most valuable resources, i.e. robbed from the "moral energy" and from sperm or ovule - which robbery is explained in more details in {11} from item #H2 from my other web page named "bible.htm". Therefore, item #K3 of this post #355E documents: (1) the empirical (photographic) evidence, that along the pavement of the New Zealand township of Petone in which I live since 2001, not far from my flat, a giant UFOnaut of over three meters tall was boldly walking, footprints trail

#355: Dokumentacja tropu ponad 3-metrowego UFOnauty spacerującego po asfalcie NZ chodnika

Streszczenie: Jak czytelniku byś się czuł, gdybyś wiedział iż jakiś twój daleki krewny mający efektywniejszą niż twoja broń i złowrogie nawyki podgląda cię z ukrycia w złych zamiarach w twojej własnej sypialni i czasem nawet w najbardziej intymnych chwilach? Wszakże w niniejszym wpisie #355 zaprezentowałem materiał dowodowy, jaki w połączeniu z innymi wynikami badań dowodzi iż każdy z ludzi NIE rzadziej niż raz w miesiącu jest sekretnie podglądany, a potem co najmniej obrabowany z jego najcenniejszych surowców, tj. z "energii moralnej" oraz ze spermy lub ovule - rabunek ten szczegółowiej wyjaśniłem w {11} z punktu #H2 swej innej strony o nazwie "biblia.htm". Ten wpis #355 do blogów totalizmu dokumentuje bowiem: (1) empiryczny (fotograficzny) materiał dowodowy, że po chodniku nowozelandzkiego miasteczka Petone w jakim mieszkam od 2001 roku, niedaleko od mojego mieszkania, zuchwało spacerował gigantyczny UFOnauta o ponad trzy-metrowej wysokości, ślady którego ujawniaj