Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2022

#343: Znaczenie "co" Boga i "jak" ludzi z wdrażania idealnego "ustroju nirwany" przykładem nieustającego rozwoju i zmierzania do doskonałości całego naszego świata materii

Motto niniejszego wpisu #343 do blogów totalizmu: " Aby kiedyś w naszym świecie materii musiał nadejść taki czas gdy zupełnie zabraknie już w nim źródeł 'zła' - czyli gdy cały nasz świat materii przestanie doświadczać tak znamiennych dla obecnych zmagań 'dobra' ze 'złem' cyklicznych rozkwitów i zniszczeń, wystarczay jeśli nasz mądry i sprawiedliwy Bóg przez wymaganą długość czasu będzie systematycznie wykrywał, identyfikował, analizował, rozpracowywał, poczym umiejętnie eliminował z naszego 'świata materii' poszczególne źródła 'zła' - tak jak dawniej Bóg już to uczynił np. w sprawie wypracowania 'energii moralnej' wybiorczo nagradzającej tylko moralnie wykonywaną 'pracę fizyczną' a stąd zdolnej zastąpić obecne 'pieniądze' jakie promują zło bezwybiorczo nagradzając wszystko co nastawione na zyski, zaś jak w obecnej chwili Bóg dopilnowuje zrodzenia się wśród ludzi idei typu 'Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany'

#342E: Why prohibiting women from having abortions is contrary to the truth and commandment of the Bible

I am sorry to inform here that because of my retirement age, some powers accelerated the elapse of my "reversible software time" to the speed around 70% faster than this time used to elapse for me in my younger age - as I objectively determined and reported this in item #L3 from my web page named "oscillatory_chamber.htm" and then repeated in post #312 for blogs of totalizm. This, together with the decline of length of my concentration span that also arrived with old age causes that amount of research which everyday I can complete rapidly decreased, and thus I am forced to cease of doing most laborious kinds of my daily works. In the result I decided to stop very precise and laborious (because of the level of its specialisation and thus also level of difficulty) translating into English the reports from outcomes of my research, as I noticed that there is a very limited readership o my publications thoroughly translated into English, and also because in Internet ther