Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2023

#360E: My Magnocraft - the source of keys to knowledge and to most important truths which are to be worked out on Earth and which are going to set us free

Summary: This item #D1 and accompanying illustrations #D1a to #D1c indicate examples of facts which unanimously confirm that the starship I invented in 1980, called the Magnocraft (see web page "magnocraft.htm"), provides the second most important body of keys to suppressed truths that are going to set us free. This is because the first and the most important body of such keys provided to humanity the truths and knowledge wisely and far-sightedly encoded in prophecies from verses of the Bible - e.g. see how in items #I1 to #I5 from my web page "1985_theory_of_everything.htm" and from posts #345E and #346E to blogs of totalizm these truths and knowledge prophesized in verses of the Bible confirm my discovery about the non-existence of time in the natural and original "counter-world". Although many websites and monographs were published about my Magnocraft, and several videos were produced, until today the Magnocraft remains the most hidden, blocked, and di

#360: Mój Magnokraft czyli źródło wypracowywanych na Ziemi kluczy do wiedzy i najważniejszych prawd jakie nas wyzwolą

Streszczenie: Punkt #D1 z niniejszego wpisu #360 oraz towarzyszące mu ilustracje #D1a do #D1c wskazują przykłady faktów jakie zgodnie potwierdzają iż gwiazdolot mojego wynalazku z 1980 roku, zwany Magnokraft (patrz jego opisy na stronie "magnocraft_pl.htm"), dostarcza drugiego z najważniejszych zestawów kluczy do prawd jakie nas wyzwolą. Pierwszego bowiem i niedoścignienie dla ludzi najważniejszego zestawu tych kluczy dostarczyły ludzkości prawdy i wiedza mądrze i dalekowzrocznie zakodowane w przepowiedniach z wersetów Biblii - np. patrz jak w punktach #I1 do #I5 z mojej strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz z wpisów #345 i #346 do blogów totalizmu te prawdy i wiedza przepowiadane w wersetach Biblii potwierdzają moje odkrycie o faktycznym nieistnieniu czasu w naturalnym i oryginalnym "przeciw-świecie". Chociaż na temat mojego Magnokraftu opublikowane zostało wiele stron internetowych i monografii oraz nakręcone było aż kilka filmów, do dzisiaj Magnokr