Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2019

#306: Czyżby parę żywych Gwiazd Davida, czyli sześcioramiennych rozgwiazd, ostrzegało przed zatruwaniem otoczenia powodującym np. mutowanie się bezpalcowych lub bezrękich albo wielopalcowych lub wielorękich ludzi

Motto: "Siostrzane rozgwiazdy, żyjące w tej samej zatoce morskiej jednak posiadające odmienne liczby ramion, u mnie wzbudzają podobne pytanie "dlaczego?" jak natykanie się na ludzi urodzonych bez palców lub z więcej niż pięcioma palcami." Ateistycznie ani naukowo niewytłumaczalny ciąg wydarzeń zainicjowanych tuż przy (moim zdaniem) "chrześcijańsko-świętym" miejscu z miasteczka Petone (w którym mieszkam), inteligentnie i bez łamania "wolnej woli" pokierował mnie do uformowania i wyjaśnienia tutaj mojej prywatnej opinii co do stwierdzającej prawdę i obiektywnej odpowiedzi na pytanie: " czy wariacje w liczbie ramion wyrzucanych na petońską plażę siostrzanych rozgwiazdach tego samego gatunku Patiriella Regularis , są: (1) manifestacją rozmachu i szerokich możliwości boskiego stwarzania "bardzo dobrych" żyjątek np. już podczas pierwszych 7 dni tworzenia opisywanych w Biblii , czy też (2) wynikiem postępów w niedawno rozpoczęty

#305E: Monograph [12] on the reversible "human time" wisely programmed by God, the truth of which, after acceptance, lifts to the top level of consciousness and knowledge about the meaning of life

Motto: "If you fully learn and accept how the reversible "human time" really works - the passage of which shapes and allows God to judge: your personal history and remembered moments, experience and wisdom, character and habits, morality and attitude towards other people, relationship to God and nature, etc.; then this fundamental knowledge about the work of the reversible human time will lift you to such a high level of consciousness, the achieving of which previously you have not been able to even imagine." On 2018/10/17 I realized that in spite of having the status of a retired pensioner and exceeding the age of 72, it is my duty to write another monograph [12] for the use by all these people, who by Christian Bibles are called with presently rather a misleading term " neighbours ". The reason for volunteering to this duty is that in the new monograph [12] I am able to collect the essence of results from my own research accumulated practically dur

#305: Monografia [12] o nawracalnym "czasie ludzkim" mądrze zaprogramowanym przez Boga, prawda której po zaakceptowaniu wynosi na szczytowy poziom świadomości i wiedzy o sensie życia

Motto: " Jeśli w pełni poznasz i zaakceptujesz jak naprawdę działa nawracalny 'czas ludzki' - upływ którego kształtuje i pozwala osądzać Bogu twoją osobistą historię i zapamiętane chwile, doświadczenie i mądrość życiową, charakter i nawyki, moralność i odnoszenie się do bliźniego, stosunek do Boga i natury, itp., wówczas ta fundamentalna wiedza o działaniu nawracalnego czasu wyniesie cię na aż tak wysoki poziom świadomości, osiągnięcia jakiego uprzednio nie potrafiłeś sobie nawet wyobrazić. " W dniu 2018/10/17 uświadomiłem sobie, że na przekór statusu emeryta i przekroczenia wieku 72 lat, obowiązkiem jaki nadal mam wobec bliźnich , jest napisanie jeszcze jednej monografii [12] - w której pozbieram w spójną całość esencję wszystkiego co z wyników badań i doświadczeń gromadzonych praktycznie przez całe swe życie zdołałem dotychczas ustalić na temat działania skomplikowanego mechanizmu naszego nawracalnego "czasu ludzkiego" . Jednym z powodów dla jakiego