Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2021

#337: Wolna wola oraz jak Bóg nią zarządza aby jej NIE łamać a używać ją dla powodowania rozbudowy szkieletu wiedzy i prawdy a także postępu i doskonałości ludzi i wszechświata

Motto niniejszego wpisu #337 do blogów totalizmu: " Najwyższy już czas abyśmy zaczęli zdawać sobie sprawę, że sytuację i szczegóły dokonania przez ludzi nawet najmniej istotnego wynalazku lub odkrycia bazującego na prawdzie, Bóg zapewne przygotowuje przez setki lub nawet tysiące 'ludzkich lat' (patrz werset 3:8 z bibilijnego '2 Listu św. Piotra Apostoła') gromadzenia i przetwarzania wymaganej wiedzy, poczym pracowitego przygotowywania motywujących działania ludzi: wymaganych warunków i środowisk, zapowiedzi, wskazówek, szkolenia "dusz" osób jakim Bóg powierzy zadanie ich praktycznego dokonania, oraz następnego takiego pokierowania ich wdrażaniem aby zawarta w nich prawda w końcu przezwyciężyła zwalczające ją moce zła w najbardziej uczący i trwały sposób ." (Wyjaśnienie dlaczego formowanie i tolerowanie w swych społecznościach, instytucjach lub krajach "przekleństwa wynalazców" lub "wynalazczej impotencji" jakie blokują ujawnianie

#336E: Summary of the most important truths and knowledge about God and life that have only been established with my "Theory of Everything from 1985" and "Theory of Life from 2020"

Motto of this post #336E: " Let us transform beliefs - which only fuel in people irrational speculations, wandering, and sometimes even lying, into the knowledge confirmed by the 'three witnesses' described here - which leads to the learning of a reliable truth. " (The most rational human behaviour recommended by my "Theory of Everything of 1985" and the "philosophy of totalizm" resulting from this theory - the practicing both of which led me to establish numerous truths previously unknown to people, while disseminated, amongst others, in this publication.) #V1. Why, after about 2,000 human years of spreading Christianity, our civilization is still as barbaric as it was in the time of Jesus: From the very beginning, when God created humans, He hoped that they would become His helpers in achieving God's supreme goals, as well as His companions and friends. However, He soon became disappointed. In spite of the inexpressible power of God, which ma