Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2019

#307: Czy bliskie podobieństwo języka polskiego do języka ULT używanego przez Boga i rozumianego przez przeciw-materię oznacza, że może nadejść czas, kiedy mówienia po polsku będą się uczyli mieszkańcy całego świata?

Motto: " Bogobojność i postępowania każdego obywatela dodają swój wkład do sytuacji jego narodu i kraju, zaś od sumy wszystkich takich wkładów zależy czy ziemia jaką Bóg oddał temu narodowi i krajowi pod opiekę i na jakiej początkowo wszystko było bibilijnie 'bardzo dobre' stopniowo upodobni się do Raju i do źródła szczęśliwości jej mieszkańców, czy też upodobni się do bagna zamieszkałego przez bandę krwiożerczych krokodyli, w którym cokolwiek tam się znajdzie nieodwołalnie ugrzęźnie i zostanie pożarte lub zgnije. " Staropolska przepowiednia, która stwierdzała, że " języka polskiego ochotniczo uczyć się będą i używać wszystkie narody świata ", była powszechnie powtarzana przez starszych wiekiem Polaków. Stąd z pewnością była zgodna ze zbiorową intuicją, wiedzą i mądrością ludową całego narodu. Dla mnie jednak okazywała się ona najtrudniejszą do naukowego i logicznego uzasadnienia i zaakceptowania. Na przekór tego, jej wielokrotne powtarzanie słyszałem

#306E: Could living Stars of David, means six-armed starfishes, warn us regarding the poisoning of waters causing e.g. mutations of fingerless or armless or multi-finger or multi-armed people

Motto: "Sisterly starfishes, living in the same sea bay, however, having different numbers of arms, in me are rising similar questions "why?" like seeing people born without fingers or with more than five fingers." Atheistically nor scientifically unexplainable sequence of events initiated right next to (in my opinion) "Christian-holy" place from the township of Petone (in which I live), intelligently and without breaking "free will" " guided me " to form and to explain here my private opinion regarding the truthful and objective answer to the question: " whether the variations in the number of arms of the sisterly starfishes of the same species Patiriella Regularis, which were thrown by waves at the Petone beach, are (1) a manifestation of momentum and broad possibilities of the divine creation of "very good" creatures, e.g. during the first 7 days of creation described in the Bible , or are (2) the result of prog