Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2023

#362: UFO czteropędnikowe budowane dla porywania naszych samolotów i okrętów i jak np. reforma wymiaru sprawiedliwości na zasadę "pozbawiania przywilejów" może dopomóc w całkowitym usunięciu złych UFOnautów z Ziemi

Streszczenie: Chociaż podobnie jak każdy z ludzi, także i autor niniejszego wpisu #362 do blogów totalizmu jest tylko niedoskonałą i omylną osobą, która jak my wszyscy w swym życiu też popełnia błędy, ciągle wymową ogromnego materiału dowodowego jakie jego badania ujawniły, ma obowiązek aby ostrzegać: ludzkość i Ziemia przez tysiąclecia są skrycie okupowani i eksploatowani przez aż szereg ras naszych kosmicznych krewniaków technicznie bardziej od nas zaawansowanych jednak moralnie zupełnie już upadłych. Dlatego poniższe punkty #I1 do #I5 tego wpisu #362 prezentują opisy wyglądu, cech, możliwości, oraz potwierdzającego materiału dowodowego, które ujawniają nam największą konspirację w dziejach ludzkości jaka zmyślnie ukrywa przed ludźmi operowanie na Ziemi nawet tak głośnych i tak spektakularnych gwiazdolotów tych naszych krewniaków z planet Oriona, jakie są już trzecią z kolei z najważniejszych konstrukcji technicznie wysoko zaawansowanych gwiazdolotów od ponad 50 lat postulowanych mo

#361E: UFOnauts and evidence of their conspiracy forced upon us telepathically or hypnotically, and how to confirm this conspiracy and defend against it

Summary: "This post #361E to blogs of totalizm explains the most important methods and devices with the use of which it is possible to detect secret arrivals to our flats or workplaces of UFOnauts or even entire UFO starships, whose more advanced than human magnetic propulsion systems allow them to penetrate through walls and solid objects and to hide from us in a 'state of telekinetic flickering' invisible to human eyes. Furthermore, this post #361E indicates examples of evidence which prove that the diabolical raids of these creatures on our flats and workplaces are an objective truth that is easy to verify by almost everyone. The purpose of such arrivals of these creatures is a brutal exploitation of people residing in there, sabotaging the work that these people do in there, and telepathic and hypnotic reprogramming of these people into practicing the parasitic philosophy of these secretive cosmic aggressors. Furthermore, this post #361E explains 'how' our ret