Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2021

#334: Dowody na odmienność niż te u ludzi pierwiastków chemicznych w doskonalszych niż nasze ciałach nadprzyrodzonych istot

#334: Dowody na odmienność niż te u ludzi pierwiastków chemicznych w doskonalszych niż nasze ciałach nadprzyrodzonych istot Motto niniejszego wpisu #334 do blogów totalizmu: " i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli " (werset 8:32 z bibilijnej "Ew. św. Jana" zacytowany z katolickiej "Biblii Tysiąclecia".) #I1. Miejmy odwagę przeanalizować materiał dowodowy iż Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zestawy (układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy o składowych jakiego uczymy się pod nazwą "Tablicy Mendelejewa": Od jakiegoś już czasu gromadzę i analizuję istniejący materiał dowodowy, iż faktycznie to Bóg stworzył co najmniej dwa odmienne zbiory (tj. układy okresowe) pierwiastków chemicznych - z których stara "oficjalna nauka ateistyczna" poznała tylko pierwszy i najbardziej prymitywny, zaś naucza nas o nim w szkołach i uczelniach pod nazwą "Tablica Mend

#333E: The "awakening prayer" to the need of begging for God's help in the current tragic situation, the effectiveness of which would be increased by unanimous reading it by the reader and me

Motto: "So give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." (Bible verses: Matthew 22:21, Mark 12:17, Luke 20:25.) #W1. The beauty and wisdom of the words of selected prayers: Similarly as the words of poems can be both beautiful and wise, there are also many prayers with beautiful and wise words. Due to the Internet, we can now find them quickly and easily. Personally, I am most impressed by the life wisdom contained in the initial part of the English-language prayer from 1951 by a certain Reinhold Niebuhr, disseminated under the name "The Serenity Prayer" (see https://www.google.com/search?q=god+grant+me+the+serenity ) - which is translated into Polish as the "Modlitwa o pogodę ducha" (see https://www.google.pl/search?q=Modlitwa+o+pogod%C4%99+ducha ). Its beautiful and wise words say: "God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference" (i