Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2022

#351: Manifestacje żywej inteligencji Boga w prawach rządzących rozwiązywaniem problemów trapiących ludzi

Streszczenie : W niniejszym wpisie #351 zestawiłem przykład całej grupy pokrewnych praw rządzących rozwiązywaniem problemów trapiących ludzi, stąd w poznaniu działania których każdy powinien być zainteresowany. Tu używam tego przykładu aby potwierdzić nim i uświadomić czytelnikowi moje odkrycie iż wszelkie prawa rządzące zjawiskami naszego "świata materii" w swych działaniach ujawniają posiadanie wbudowanych w siebie najefektywniejszych metod osiągania nauczających ludzi celów, oraz iż wykazują one zachowania które charakteryzują ludzi i istoty inteligentne zaś są nieobecne w bezmyślnej materii. Ponadto, albo same z siebie, albo też wspólnie z pokrewnymi do nich prawami, wykazują one też wymagającą wysokiej inteligencji i celowości działań cechę opisywaną nazwą "samoregulowanie się" - bardziej ogólnie wyjaśnianą w punkcie #B3, zaś potwierdzoną przykładem z punktu #B4.4, z mojej strony "mozajski.htm". Innymi słowy, prawa, które zgodnie z twierdzeniami dzisi

#350E: Symbolism of monuments confirming thousands of years of hidden exploitation of humanity by our parasitic relatives from the Orion planets

Summary : in this post #350E I inform how my fate caused that while studying old legends of NZ Maoris I first made the discovery of a place on Earth near the town of Tapanui, NZ, in which a cigar magnetically coupled from 7 UFO starships of K6 type was intentionally exploded - sowing permanent destruction and death over all continents of Earth (including my native Poland: consider the fate of the city of Vineta and the extinction of dynasty of Polish Piast kings), and later, by another twist of fate, I got to know the intelligence gathered by the late Andrzej Domała during his UFO abduction to the planet Nea - which revealed the reason why UFOnauts secretly occupy, exploit, and torment humanity since thousands of years. The outcome of this my fate was also, among other things, learning how our ancestors symbolically expressed the relationship with UFOs of someone or something known to them. In turn, the learning of this symbolic expression of the connection with UFOs led to the formula