Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2021

#341: Dlaczego unikanie wykonywania "prac fizycznych" powoduje niezdolność do wypracowania poprawnej procedury "jak" dla konfrontowanych "co", uniemożliwiając także odróżnianie prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, a ponadto niezdolność do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów

Motto niniejszego wpisu #341 do blogów totalizmu: 'Im więcej odmiennych rodzajów produktywnych prac fizycznych w dotychczasowym życiu wykonywaliśmy, im szerszą i wyższą poprawną wiedzę opanowaliśmy, oraz im dłużej kontynuujemy uzupełnianie i aktualizowanie swej wiedzy, tym umiejętniej potrafimy wypracowywać poprawne "jak" znając jedynie "co", ta zaś umiejętność dostarcza nam narzędzi do tym poprawniejszego odróżniania prawd od kłamstw, faktów od fikcji, dobra od zła, umożliwiając też takim wypracowaniem "jak" znajdowanie efektywnych rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów.' (Esencja omówionego tu długiego łańcucha przyczynowo-skutkowego wiążącego ze sobą liczne prawdy życiowe, empiryczne ustalanie i weryfikowanie poprawności którego zajęło mi 75 lat obserwacji, dociekań, wyciągania wniosków oraz poszukiwania sprawdzeń na trudno dziś dostępnym i często nawet ukrywanym materiale dowodowym.) #G3. Dlaczego osoby które mogą się chwalić iż w całym swym