Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2023

#357: Dla nakazu Biblii "nastaw drugi policzek" przedebatujmy "czy" i "dlaczego" wynika on z opisanej tu zasady "duchowego samoregulowania się zła" już działającej we wszystkim co Bóg stworzył i czym zarządza

Streszczenie : Na swych stronach internetowych i publikacjach od wielu już lat powtarzalnie wyjaśniam, że we wszystko co Bóg czyni i czym zarządza Bóg wbudowuje mechanizm tzw. "samoregulowania się" złych i dobrych tegoż następstw. Jak mechanizm ten działa w praktyce, najprościej wyjaśniłem to w [A] z punktu #C9 swej strony internetowej "nirvana_pl.htm" oraz ze wpisu #351 do blogów totalizmu, używając przykładu drapieżników i ich ofiar. Mianowicie jeśli przykładowo drapieżniki zbytnio się rozmnożą i pozjadają zbyt dużo swych ofiar, wówczas dla wielu z nich zabraknie żywności i pozdychają z głodu - przywracając w ten sposób samoregulacją wymagany balans pomiędzy dobrem i złem. Najnowsze wyjaśnienie działania i powszechnego istnienia tego mechanizmu samoregulowania się podsumowałem na końcu punktu #J3 i w "motto" do #J1 swej strony internetowej o nazwie "korea_pl.htm". Do zaś starszych wyjaśnień tego mechanizmu linkują adresy ze strony "skorowi

#356E: Meaning, spiritual symbolism and the recipe for making "kimchi" - means for the source of health, beauty, energy and vitality of Koreans

Summary: If in recent times you, the reader, feel constantly tired and as if depleted of all energy and willingness to act, and additionally you are tormented by some mysterious ailments for which neither any medicine nor your doctors are able to confess, then this may mean that the harmful components of the food you eat have destroyed the micro-organisms in your intestines - which are absolutely necessary for the proper functioning of your body. It so happens that the food that we currently eat is increasingly more filled with various chemicals and also is sterilized. Unfortunately, regarding the total impact of these processes on micro-organisms from the flora of our intestines, the official medicine, or producers of factory-made food, still know very little - means know almost nothing. On other hand, even if they suspects anything detrimental, they deliberately ignore it in order to be able to continue the profit-oriented production of increasingly unhealthy food. Simultaneously, t