Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2021

#342: Dlaczego zabranianie przerywania ciąży jest sprzeczne z prawdą i przykazaniem Biblii

Motto niniejszego wpisu #342 do blogów totalizmu: " Tzw. 'prace umysłowe' potrafią uczyć nas pamiętania dorobku życiowego innych ludzi, obycia, wyrażania się jak dyplomaci, itp. - jednak aby nauczyć się wypracowywania procedur 'jak' generujących faktyczną 'mądrość' życiową jaka umożliwia odróżnianie prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, itp., a co za tym idzie nabyć też zdolności do twórczego wypracowywania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów, konieczne jest wykonywanie wielu produktywnych tzw. 'prac fizycznych' ." (Wyprowadzona i wyjaśniona w punktach #G3 i #G4 strony "wroclaw.htm" prawda i mądrość życiowa zdefiniowana tam w punkcie #G5, ustalenie wływu jakiej na wyniki naszego życia mi zajęło aż 75 lat.) #L1. Dlaczego ludzie tak nagminnie łamią "Dziesięć Przykazań Boga": W punkcie #A2.12 z mojej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" a także w podpi

#341E: Why avoiding "physical work" causes the inability to develop the correct procedures "how" for the "what" that one confronts, making it impossible to also distinguish truth from lies, facts from fiction, good from evil, as well as the inability to find correct and effective solutions for problem that are bothering people

 I am sorry to inform here that because of my retirement age, some powers accelerated the elapse of my "reversible software time" to the speed around 70% faster than this time used to elapse for me in my younger age - as I objectively determined and reported this in item #L3 from my web page named "oscillatory_chamber.htm" and then repeated in post #312 for blogs of totalizm. This, together with the decline of length of my concentration span that also arrived with old age causes that amount of research which everyday I can complete rapidly decreased, and thus I am forced to cease of doing most laborious kinds of my daily works. In the result I decided to stop very precise and laborious (because of the level of its specialisation and thus also level of difficulty) translating into English the reports from outcomes of my research, as I noticed that there is a very limited readership o my publications thoroughly translated into English, and also because in Internet the