Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2021

#339: Receptura totalizmu "jak" nabywać trwały zwyczaj kochania bliźnich, znając z Biblii przykazanie "co" wymagające "kochaj bliźniego jak siebie samego"

Motto niniejszego wpisu #339 do blogów totalizmu: " Ponieważ każdą podróż życiową zaczyna wykonanie pierwszego kroku - podjęcie którego zawsze jest najtrudniejsze, stąd wielu ludzi z obawy przed trudnością tego pierwszego kroku rezygnuje z podjęcia nawet najważniejszych dla ich przyszłości podróży. " (Powyższe to przykład jak wielu ludzi grzebie swoją przyszłość ignorując prawdę wersetu 10:13 z "1 Koryntian" jaki "NBG, Nowa Biblia Gdańska, 2018" wyraziła słowami: " Jeszcze nie ogarnęło was doświadczenie, chyba, że ludzkie; ale wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali doświadczani ponad to, co jesteście w stanie unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też wyjście, byście zdołali je wytrzymać. ") #A2.12. Praktykowanie totalizmu: "jak" wykonać pierwszy krok - czyli nabycie zwyczaju myślowego uzasadniania sobie samemu "dlaczego dane coś czynię" z dotychczas egoistycznego motywowania tego "ponieważ da mi to dochód

#338E: The engineering definition of life which shows why life was NOT able to come into existence in the inanimate matter of our three-dimensional world of matter, but it must have evolved in the counter-matter of the four-dimensional counter-world

I am sorry to inform here that I have NOT had so far enough time to complete the translation of items #C5 and #C7 from my web page named "2020life.htm", from which the results of my research to be presented in this post number #338E (for blogs of totalizm) were to be adopted. The only sections that I have managed to translate so far, are the headings, mottos and captions under the illustrations to these three items - which, however, should give the reader a good understanding of what unique knowledge I have developed and am trying to disseminate in there. So if the reader is interested in this knowledge, then I suggest that one option is that the reader e.g. himself or herself translates into the language he or she uses the full content of these items #C5 and #C6, which content is already published on the Polish version of the same web page named "2020zycie.htm" while repeated on the English web page named "2020life.htm". After all, on the Internet numero

#338: Inżynierska definicja życia wykazująca dlaczego życie NIE było w stanie powstać w nieożywionej materii naszego trzywymiarowego świata materii a musiało wyewoluować się w przeciw-materii z czterowymiarowego przeciw-świata

Motto niniejszego wpisu #338 do blogów totalizmu: " Zdolność do 'samouczenia się' oraz 'samoświadomość' są inicjatorami 'życia'. " (Wniosek wynikający z ustaleń zaprezentowanych w "części #C" ze strony "2020zycie.htm" z której niniejszy wpis #338 został adaptowany.) #C5. "Scenariusz" ilustrujący jak w "drobinach przeciw-materii" (moimi odkryciami z 2020 roku potwierdzonych iż faktycznie stanowią one "Drobiny Boga") przebiegało wykształtowanie się pierwszych "zarodków samoświadomości", a także osobowości, wiedzy i innych zapisywalno-wymazywalnych jakości softwarowych niezbędnych do życia i udostępnianych każdej żywej istocie jako program jej "duszy", oraz jak z nich następnie stworzone zostało życie w ciałach z materii naszego "świata fizycznego" - w tym życie ludzi: Motto: " Segregacja, dyskryminacja i uprzedzenie w traktowaniu poszczególnych obszarów wiedzy i prawdy s