Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2019

#317: Druga era techniczna ludzkości zapoczątkowana czystością wiatraków i żagli - czym jednak i dlaczego szybko powinniśmy zastąpić jej późniejsze napędy spalinowe szkodzące ludzkości i naturze

Motto: ' Jeśli pozwolić ludziom ignorować Boga i używać standardy moralne jakie opracowali luminarze ich "oficjalnej nauki ateistycznej", wówczas będą oni wybierali tylko najłatwiejszą i generującą im najwięcej zysków drogę wyniszczania wszystkiego co istnieje - włącznie z nimi samymi. ' Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 ze strony "propulsion_pl.htm", z którego wpis ten został adaptowany) " druga era techniczna ludzkości " jako czynnika roboczego używa " obiegu masy " typowo mającej konsystencję fluidu, np. powietrza, gazu spalinowego, wody, itp. Pierwsze napędy owej drugiej ery technicznej bazującej na "obiegu masy" pojawiły się na Ziemi równocześnie z ostatnimi napędami pierwszej ery technicznej ludzkości bazującej na "obiegu siły" - jaką to pierwszą erę opisuję szczegółowo w kolejnym wpisie numer #319 (adaptowanym z punktu #J4.1 strony "propulsion_pl.htm"). Bazując zaś na "

#316E: What the Bible and life reveal to us about repetitive improvements to the bodies and souls of people thousands of years after the creation of Adam and Eve, made by God in a manner similar to the principle of "evolution"

Motto: " There is always room for further improvement " (in Polish: "Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej" meaning "Even the best can be improved further") In 1985, a landmark intellectual event took place. Namely, the first and until today still the only in the world, the scientific " Theory of Everything of 1985 " was created and immediately published in the same year. Hence, in an ideal world where truth and reliable information would prevail (which kind of world our world should be) after correctly entering in any search engine e.g. the keywords Theory of Everything or the keywords Theory of Everything of 1985, in answer should appear the information about that first on Earth true scientific Theory of Everything. Unfortunately, so-far this information is disclosed only to these people who pre-programmed for themselves the "custom search" taking the form of, for example, the following search command: https://cse.