Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2023

#367: Oto najważniejszych 7 zjawisk przeciw-świata oficjalnie NIE uznawanych ani NIE badanych ze szkodą dla ludzkości: Drobiny Boga, brak upływu czasu, czwarty wymiar liniowy, telekineza, telepatia, programowe pochodzenie materii, dwustanowość wszystkiego

Streszczenie: Jeśli użyje się "metody kontrastów" opisanej w #D1 z blogu #366 oraz ze strony "wtc_pl.htm", wówczas odkryje się iż przed Biblijnym potopem dawno temu na Ziemi istniała już zaawansowana kultura i ludzko-podobna cywilizacja obejmująca swym zasięgiem całą naszą planetę. Kultura ta i cywilizacja była pierwszą, która dzięki inspiracji i szczodrości Boga doskonale opanowała nadrzędne zjawiska przeciw-świata oraz pozostawiła na Ziemi dowody ich używania. Niestety, zignorowała nakazy Boga, stąd zaczęła ona używać owych zjawisk do działań niezgodnych z intencjami Boga - np. do skrytego okupowania, eksploatowania i wyniszczania ludności planety Ziemia. To dlatego zgodnie z Biblią będąc wówczas pierwszą, z wyroku Boga kultura ta stała (lub stanie) się ostatnią, zaś ci co z powodu jej prześladowań byli ostatnimi staną się pierwszymi. Niniejszy punkt #G1 dokonuje przeglądu już poznanych przez autora z tych nadrzędnych zjawisk przeciw-świata, oraz przykładów dowod

#366E: "Evaporation of the WTC by UFOs" and "what is truth?" by UFOnaut Pontius Pilate, the contrast method, calculation of probability of truth, examples of truth and untruth

Summary: "What is truth?", "how to be sure that obtained important statement tells truth and NOT a lie?". These are eternal questions that have bothered humanity and its philosophers since time immemorial. Already in the Bible, one of them was asked by the UFOnaut Pontius Pilate - see verses 18:37-38 from the "Gospel according to St. John". Unfortunately, almost every person has its own and usually quite different view on "what is truth". To get an idea of how huge the difference in these views is, a good way is to look at, for example, numerous videos searched with the English keywords: What is the Truth (see https://www.youtube.com/results?search_query=What+is+the+Truth - in Polish spelled: "Cóż to jest prawda"). Some philosophers and atheistically oriented people even claim that such a quality as "absolute truth" does NOT exist at all. All this confusion taken together causes that although almost everyone often communicates