Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2019

#314: Sztuka walki bez walki, na przykładzie technik kamuflażu, jednej z najbardziej moralnych metod ochrony przed agresją

Motto: " Umiejętność jest wieńcem mądrych, koroną niemądrych - głupota. " (Biblia, - STARY TESTAMENT "Księga Przysłów", werset 14:24) Liczę, że czytelnik miał okazję zapoznania się z naukowymi prognozami Profesora Jana Pająk, jakie przewidują całkowite załamanie się i upadek obecnej cywilizacji ludzkiej w latach 2030-tych, oraz wyjaśniają powody, przebieg i zgrubny scenariusz owej samo-zadanej sobie przez ludzkość tragedii. W wyniku tej szybko nadchodzącej zagłady Profesor przewiduje śmierć 99.9% mieszkańców Ziemi - co oznacza ocalenie od zagłady tylko około jednej osoby z każdego tysiąca żyjących wtedy ludzi. Jeśli czytelnik nadal nie zapoznał się z tymi prognozami, wówczas polecam zaglądnięcie do totaliztycznej strony o nazwie " 2030.htm " lub przeglądnięcie bazującego na owej stronie 34-minutowego darmowego wideo z YouTube o tytule " Zagłada ludzkości 2030 ", a także zaglądnięcie do "części #H" (szczególnie zaś do punktów #H1, #

#313E: How and why motors and propulsors of "perpetual motion" from "fourth technical era of humanity" will fill themselves with energy required for their work by utilizing "eternal mobility" of intelligent "counter-matter"

Motto: "Declaring one's 'scepticism' in spite of the lack of proven arguments which rationally indicate error in the criticized matter, is in fact a sign of a philosophical impairment manifesting itself by the lack of the ability to accept the truth." The "fourth technical era of humanity" will be characterized by the construction and use of propelling devices, i.e. both motors and propulsors, which will operate on the principles of "perpetual motion", and thus which will automatically fill themselves with the energy consumed to do their work - which energy they will continuously acquire from the phenomena of the "perpetual motion" of the intelligent substance from the "counter-world" called the "counter-matter". As a result, due to the development of the propelling devices of this "fourth technical era", the humanity will gain access to unlimited amounts of free energy, and hence to unlimited capabi