Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2020

#320: Wdróżmy niemal idealny "ustrój nirwany" nagradzający "pracę moralną" dalekowzrocznie wprogramowanym w dusze ludzi zjawiskiem "nirwany" gwarantującym wszystkim obywatelom osiąganie poziomu szczęśliwości, zasobności, prawdy, sprawiedliwości, równości, dbałości, postępu naukowego i technicznego, zdrowia i innych jakości życia na poziomie nieporównywalnie wyższym od tego jaki zdolne są zapewnić wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne już wdrożone przez ludzi

Motto: " To co zaplanował i stworzył Bóg zawsze jest niedoścignienie doskonalsze od tego co są w stanie zaprojektować i wytworzyć ludzie. " #320: Wdróżmy niemal idealny " ustrój nirwany " nagradzający " pracę moralną " dalekowzrocznie wprogramowanym w dusze ludzi zjawiskiem " nirwany " gwarantującym wszystkim obywatelom osiąganie poziomu szczęśliwości , zasobności, prawdy, sprawiedliwości, równości, dbałości, postępu naukowego i technicznego, zdrowia i innych jakości życia na poziomie nieporównywalnie wyższym od tego jaki zdolne są zapewnić wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne już wdrożone przez ludzi Wszystkie dotychczasowe ustroje powymyślane i powdrażane przez ludzi, włącznie z dawnym niewolnictwem i feudalizmem oraz dzisiejszym kapitalizmem i komunizmem, zawierają w sobie niezliczone wady, przykładowo zmuszają do pracy strachem lub pieniędzmi , odwodzą od Boga, popychają do krwawych wojen i rewolucji, zaniedbują miłość i dobr