Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2019

#311E: How the miracle causing devices of the fifth technical era of humanity are to allow us to overcome the flow of time and the inevitability of death

Motto: "The majority of humans limit their knowledge of the future to the present moment." My analysis of the results of human predictions of the future indicate that if we do NOT discover and work out the principle which God used to formulate in His "Omniplan" what is going to happen in the area that we are interested in, then whatever people predict just on the basis of their own knowledge and views, always over time turns out to be wrong. In turn, principles that God uses to formulate in the "Omniplan" His designs for the future, are best illustrated by the regularities contained in my "Cyclic Tables in the Development of Earth's Propelling Devices". The cyclic table which I discovered first and which turned out to be the most important, was the one published in 1976 in the article entitled "Teoria rozwoju napędów" (in English meaning: "The theory of propulsion systems development") from the Polish magazine "

#311: Jak czyniące cuda napędy piątej ery technicznej ludzkości pokonają upływ czasu i nieuchronność śmierci

Motto: " Gro bliźnich swoją wiedzę o przyszłości kończy na chwili obecnej. " Z moich analiz wyników ludzkiego przewidywania przyszłości wynika, że jeśli NIE odkryje i rozpracuje się zasady, którą Bóg użył dla zaplanowania w swoim " Omniplanie " tego co ma nastąpić w obszarze przyszłością jakiego się interesujemy, wówczas to co ludzie przewidują wyłącznie na bazie własnej wiedzy i poglądów, zawsze z czasem okazuje się być błędne. Jakie zaś zasady Bóg używa przy formułowaniu w "Omniplanie" swoich planów na przyszłość, najlepiej to obrazują regularności zawarte w moich " Tablicach Cykliczności dla Urządzeń Napędowych ". Najważniejszą z odkrytych przez siebie owych Tablic Cykliczności opublikowałem jeszcze w 1976 roku w artykule " Teoria rozwoju napędów " z polskiego czasopisma "Astronautyka", numer 5/1976, strony 16 to 21. Począwszy zaś od owego czasu analizuję ją i badam aż do dzisiaj - odkrywając w niej coraz bardziej inte