Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2022

#346: Jak 18 liter "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii zastąpiło starą erę naukowych spekulacji o czasie w nową erę poznania prawdy o braku upływu czasu w "naturze"

Note that the information from this post #346 is also published in English , e.g. in item #I5 from my web page "1985_theory_of_everything.htm".   Streszczenie. W niniejszym wpisie #346 do blogów totalizmu (oryginalnie publikowanym jako punkt #I5 strony internetowej o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm") skrótowo raportuję sporą grupę swych najnowszych odkryć jakie dokonałem w lutym 2022 roku, a jakie zainspirowała moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Szczegółowe opisy owej grupy odkryć zawarte są w całej "części #I" strony "1985_teoria_wszystkiego.htm", zaś niniejszy wpis #346 głównie stara się podsumować ich esencję i zaprezentować wnioski jakie wynikają z ich odkrycia. Najważniesze z tej grupy moich odkryć z lutego 2022 roku stwierdza, że w tzw. "naturze" NIE istnieje ani "upływ czasu" ani starzejące działanie "czasu", stąd oryginalnie wszystkie ruchy

#345E: What proves that the "elapse of time" does NOT exist in the counter-world but God pre-programmed it for only our world from the instant movements of "God Drobinas" in order to be able to govern over the operation of world of matter

Notice that there is also published a Polish version #345 of this English post available below this one under the Polish title (of the same meaning): '#345: Co dowodzi, że "upływ czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie, a dopiero Bóg go zaprogramował z natychmiastowych ruchów "Drobin Boga" aby czasem móc zarządzać działanie naszego świata materii' Abstract : This publication presents the evidence in support of the thesis that in the original world of our universe called here the "counter-world" neither exists the "elapse of time" nor "ageing work of time" so that in there all movements and all events occur with the infinitive speed, while ageing does NOT exists, thus the establishing of this fact lead us to the conclusion that the "elapse of time" and the "ageing work of time" was invented by God and pre-programmed only into our secondary "world of matter" that God created from continually moving