Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2022

#344: Przesłanki iż nadprzyrodzone cechy nadane przez Boga "wężowym kamieniom" ukrywają tajmnicę czujników pozwalających na pomiary ilości "energii moralnej" (tj. najważniejszej składowej tzw. "chi" Chińczyków) a stąd i bliskości nadejścia "zapracowanej nirwany"

Motto niniejszego wpisu #344 do blogów totalizmu: " Tzw. 'wężowe kamienie' wyrastające naturalnie w ciałach węży podobnie jak perły wyrastają w ciałach małży, wykazują się tyloma nadprzyrodzonymi cechami o wprost cudownej naturze, że prawdopodobnie albo one same mogą być użyte jako czujniki umożliwiające precyzyjne pomiary gęstości tzw. 'energii moralnej' wypływającej z danej osoby, albo też są one w stanie wskazać zasady działania i wymogi inżynierskiego konstruowania takich czujników gęstości 'energii moralnej' - wskazując w ten sposób naukowe przesłanki 'jak' praktycznie mierzyć poziom energii moralnej już zgromadzonej w tej osobie, a w ten sposób 'jak' obiektywnie ustalać czy osoba ta już znajduje się w stanie 'zapracowanej nirwany' lub 'jak' ilościowo mierzyć odległość aktualnego poziomu energii tej osoby od poziomu wymaganego do zapracowania przez nią na stan nirwany, a tym samym 'jak' ilościowo szacować jej st

#343E: The meaning of "what" God and "how" people from the implementation of the ideal "Nirvana System" as an example of the continuous development and striving towards the perfection of our entire world of matter

Motto of this post #343E to blogs of totalizm: " In order that someday into our 'world of matter' there would have to come a time when the sources of 'evil' would be completely removed from it - that is, when our entire 'world of matter' would cease to experience the cyclical blooms and destructions so notorious for the present struggles between 'good' and 'evil', it is enough if our wise and the righteous God for the required length of time is to systematically detect, identify, analyze, work out, and then skilfully eliminate from our 'world of matter' individual sources of 'evil' - as previously God did it already e.g. in the matter of pre-programming 'moral energy' that selectively rewards only morally performed 'physical work' and thus that is able to replace the current 'money' which promote evil due to non-selectively rewarding everything that is profit-oriented, while as also at the present mom