Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2023

#359: Implikacje sekretnej "pętli sabotażowej" działającej w mikroprocesorze każdego PC i wybiorczo sabotażującej ludzkie wysiłki czynienia dobra

Streszczenie: W niniejszym wpisie #359 prezentuję swą własną definicję i wyjaśnienie dla tzw. "pętli sabotażowej", oraz "poszlakowy" materiał dowodowy (patrz https://www.google.pl/search?q=dowody+poszlakowe ) jaki moim zdaniem podpiera prawdę i poprawność tej definicji i wyjaśnienia, a także potwierdza fakt istnienia owej pętli oraz sekretnego jej wbudowania w mikroprocesory do PCs. Owa "pętla sabotażowa" jest bowiem w stanie wyjaśnić źródła i wskazać autorów zagadkowego zjawiska antyludzkiej "osobowości" i wybiorczego nastawienia na czynienie zła dzisiejszych nowoczesnych komputerów działających dzięki mikroprocesorom o na tyle skomplikowanej strukturze logicznej iż może ona ukrywać w sobie cechy i możliwości nadal jeszcze NIE poznane przez obecnych badaczy. Przykładowo, struktura ta może ukrywać zdolność do telepatycznej wymiany informacji i do komunikowania się z jakimś ukrytym systemem komputerowym nadrzędnie cenzurującym informacje przetwar

#358E: How warnings manifested by phenomena of epigenetic inheritance of trauma are defined by God's promises, details of phenomena, self-regulating mechanisms, canon of ambiguity, etc.

Summary: The considerations of this post #358E to blogs of totalizm reveal "how" would have to work individual components of a whole human, the existence, operation, and attributes of which components were already discovered and confirmed with evidence by the proverbial "Ariadne Thread" of my "Theory of Everything of 1985" (see my web page "1985_theory_of_everything.htm"), so that the extraordinary phenomena of so-called "epigenetic inheritance of trauma" explained at https://www.google.com/search?q=epigenetic+inheritance+of+trauma , that are bounded by many wise limitations, could warn us about misfortunes that threaten us only in the impending and sometimes even distant future. In turn, the knowledge of this "how" allows readers to logically deduce or identify the truth of the answer to the following question - which perhaps already bothers them: "whether" a set of random coincidences of so-called "natural ev