Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2022

#345: Co dowodzi, że "upływ czasu" NIE istnieje w przeciw-świecie, a dopiero Bóg go zaprogramował z natychmiastowych ruchów "Drobin Boga" aby czasem móc zarządzać działanie naszego świata materii

Notice that there is already published an English version #345E of this post available here above with the English title: '#345E: What proves that the "elapse of time" does NOT exist in the counter-world but God pre-programmed it for only our world from the instant movements of "God Drobinas" in order to be able to govern over the operation of world of matter'. Oto polska wersja :   Streszczenie. Niniejszy wpis #345 prezentuje materiał dowodowy jaki dokumentuje prawdę tezy, że w oryginalnym świecie wszechświata zwanym "przeciw-światem" NIE istnieje ani "upływ czasu" ani też "starzejące działanie czasu" stąd w nim wszelkie ruchy i zdarzenia następują z nieskończoną szybkością ani NIE istnieje tam starzenie się, zaś ustalenie tego faktu prowadzi do wniosku iż "upływ czasu" oraz "starzejące działanie czasu" wynalazł dopiero Bóg poczym wprogramował "czas" tylko w nasz wtórny "świat materii"