Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2022

#352E: Search for laws and principles of effective praying that govern over requests which God promises to fulfil, inspired by miracles that bind the names "Arawa" from New Zealand and "Arava" from Israel

Summary: In my life I am already used to seeing with my own eyes and to experiencing in person, events the courses of which are contrary to the work of laws of matter recognised by our "official atheistic science", and thus which events deserve to be called "miracles". After all, the linked below list of only the most important among such miraculous events that I have already experienced exceeds the significant number 30. However, starting since 2012, when in the New Zealand (NZ) township called Petone described on my web page "petone.htm" I bought for myself a flat (already then around 50 years old) in a housing company which in the language of local Maoris is named "Arawa", the experience of these miraculous events that cannot be explained solely with principles of "materialistic reductionism" (see https://www.google.com/search?q=materialistic+reductionism ) has increased even more. In this post #352E I report the consequences of the

#352: Poszukiwania praw i zasad efektywnego modlenia się jakiego prośby Bóg obiecuje wypełniać, zainspirowane cudami wiążącymi nazwy "Arawa" z Nowej Zelandii i "Arava" z Izraela

Streszczenie : W swoim życiu nawykłem już do oglądania własnymi oczami i do osobistego przeżywania zdarzeń przebiegi jakich są sprzeczne ze znanymi naszej "oficjalnej nauce ateistycznej" prawami materii, a stąd jakie zasługują na nazywanie je "cudami". Wszakże linkowany poniżej wykaz tylko najważniejszych z takich zdarzeń jakie już doświadczyłem przekracza liczbę 30. Jednak począwszy od 2012 roku kiedy to w nowozelandzkim (NZ) miasteczku zwanym Petone zakupiłem sobie około 50-letnie już wówczas mieszkanie w firmie mieszkaniowej jaka w języku miejscowych Maorysów nazywana jest "Arawa", doświadczanie takich zdarzeń niemożliwych do wytłumaczenia wyłącznie tzw. "materialistycznym redukcjonizmem" (patrz https://www.google.com/search?q=materialistic+reductionism ) jeszcze bardziej się nasiliło. W niniejszym wpisie #352 do blogów totalizmu raportuję konsekwencje najistotniejszych z nich - jakie wykazują związek właśnie z nazwą "Arawa" opisują