Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2021

#331: Ustalenia "Teorii Życia z 2020 roku" czym jest zjawisko życia, skąd się wywodzi i jakie są jego składowe wraz z danymi "trzech świadków" potwierdzających prawdę tych ustaleń

#331: Ustalenia "Teorii Życia z 2020 roku" czym jest zjawisko życia, skąd się wywodzi i jakie są jego składowe wraz z danymi "trzech świadków" potwierdzających prawdę tych ustaleń Motto tego wpisu numer #331 do blogów totalizmu: " Im mniej wiemy o Bogu i życiu, lub im bardziej to co sądzimy iż już wiemy zamiast na rzetelnej prawdzie potwierdzanej przez zalecanych Biblią '3 świadków' bazuje jedynie na ludzko błędnych czyichś interpretacjach lub na ignoranckich wierzeniach, tym bardziej wówczas łamiemy boskie przykazania i wymogi wystawiając tym siebie na kary wymierzane karmą (patrz strona "karma_pl.htm"), Prawem Bumerangu (patrz strona "morals_pl.htm") i sądem samego Boga (patrz Biblia). " (Uzasadnienie dlaczego w interesie własnego dobra każdego z nas leży aby zamiast wierzenia w interpretacje "odrzucających wiedzę" kapłanów - patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza", swoje poznawanie Boga i Jego