Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2021

#333: Modlitwa "budzenia się" do potrzeby błagania o pomoc Boga w tragiźmie obecnej sytuacji, efektywniość której zwiększyłoby jej odczytanie w zgodności przez czytelnika i mnie

Motto tego wpisu #333 o numerze przełamującym zło nosiciela 666: " Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. " (Biblijne wersety: Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25.) #W1. Piękno i mądrość słów wybranych modlitw: Podobnie jak słowa poematów mogą być zarówno piękne jak i mądre, również istnieje wiele modlitw o pięknych i mądrych słowach. Dzięki internetowi obecnie możemy szybko i łatwo je wyszukiwać. Mi osobiście najbardziej imponuje mądrość życiowa zawarta w początkowej części angielskojęzycznej modlitwy z 1951 roku autorstwa niejakiego Reinhold Niebuhr, upowszechnianej pod nazwą The Serenity Prayer (patrz https://www.google.com/search?q=god+grant+me+the+serenity ) - co na język polski jest tłumaczone jako modlitwa o pogodę ducha (patrz https://www.google.pl/search?q=modlitwa+o+pogod%C4%99+ducha ). Piękne i mądre jej słowa stwierdzają: " Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zm

#332E: Get to know your personal proof for the existence of God which states: "since I live, the same is enough for scientifically irrefutable evidence that God does exist"

Motto: "In order for 'life' to arise, it is necessary that an object or machine acquires the ability to 'self-learn'; in turn for the acquisition of this ability to 'self-learn' it is necessary that, amongst others, it had a program (by religions called 'soul') capable of modifying itself - however the self-production of such a program is impossible in objects or machines formed exclusively of inanimate matter with the characteristics defined by today's official atheistic science: this means, that in order for 'life' to begin or to continue in bodies of organisms formed from inanimate matter, the giver of such a 'self-learning' program (soul) must be God, while 'natural evolution' in previously inanimate matter could never take place" (the conclusion resulting from the discoveries and findings made by my "Theory of Life from 2020" and presented on the web page "2020life.htm"). #D1. The "proo