Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2023

#363: Dowody potwierdzające "jak" telekinetyczne napędy UFOnautów pozwalają im skrycie wnikać w ludzkie ciała formując opisane w Biblii "demoniczne opętania" zaś telepatyczne sprzęgnięcie z umysłem tak opętanych ofiar pozwla im wmuszać ludziom szatańskie poglądy, myśli, filozofię, cele i postępowania UFOnautów

Streszczenie: Liczę, że czytelnik miał okazję zapoznać się z tamym moim publikowanym nieustająco od 1981 roku i technicznie NIE podważonym przez nikogo przez te ponad 40 lat, formalnym dowodem inżynierskim i naukowym przeprowadzonym niezawodną metodą "porównywania atrybutów" a potwierdzającym iż "UFO istnieją i są to już zbudowane na planetach innych niż Ziemia gwiazdoloty mojego wynalazku nazwane "Magnokrafty" (patrz strona "magnocraft_pl.htm"). Tamten mój dowód formalny jest wyjaśniony i niepodważalnie udokumentowany, między innymi, na stronie o nazwie "ufo_proof_pl.htm" oraz w podrozdziałach P1 do P2.15 z tomu 14 mojej monografii [1/5] upowszechnianej gratisowo stroną "tekst_1_5". Znajomość tamtego dowodu formalnego jest tutaj pomocna, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć niepodważalność oraz wiedzo-twórczą wartość kolejnego dowodu inżynierskiego i naukowego przeprowadzonego tą samą niezawodną metodą "porównywania atrybutów&

#362E: Four-propulsor UFOs build for hijacking our airplanes and ships and how e.g. the reforming of judiciary for the principle of "termination of privileges" can help in the complete removal of evil UFOnauts from Earth

Summary: Although similarly like every person, also the author of this post #362E is just an imperfect and fallible person, who like all of us also makes mistakes in his life, still because of the confirmation by the huge body of evidence that his research revealed, he has the duty to warn the reader: humanity and the Earth for thousands of years are secretly occupied and exploited by a number of races of our cosmic relatives from Orion technically more advanced than us, but morally completely fallen. Therefore, the following items #I1 to #I5 of this post #362E present descriptions of the appearance, attributes, capabilities, and the confirming evidence, which reveal to us the greatest conspiracy in history of humanity which allows to cunningly hide from people the anti-human operation on Earth of even so loud and so spectacularly evil starships of these our relatives from planets of Orion, as "four-propulsor UFOs". These "four-propulsor UFOs" turned out to be iden