Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2024

#369: Poprawiajmy nasze losy i życie udoskonalaniem swej moralności do zgodnej z nakazywaną nam przez Boga w Biblii jaka łagodzi zachowania natury i nieożywionych obiektów zawsze kopiujących wypadkową moralność żyjących z ich łaski ludzi

Streszczenie tego bloga #369 : Odnotujmy totaliztyczną definicję "moralności" wypracowaną z filozoficznego podejścia zwanego "a priori" i podaną we WSTĘPie oraz w punktach #A2 i #B5 strony "morals_pl.htm". Informuje ona iż: "moralność jest to poziom 'posłuszeństwa' z jakim ludzie wypełniają najbardziej priorytetowe wymagania i nakazy Boga, który dał im życie". Innymi słowy: "moralność jest to poziom posłuszeństwa m.in. w wypełnianiu wszystkich przykazań i wymagań Boga wyszczególnionych w wersetach 20:3-17 z 'Księgi Wyjścia' w Biblii". Odnotujmy też iż zgodnie z moim odkryciem opisywanym w #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" oraz we wpisach #325 i #326 do blogów totalizmu, cała materia z naszego "świata materii" (w tym i nasze ciała) została stworzona z żyjących, myślących, oraz absolutnie posłusznych woli Boga komórek elementarnych Jego Ciała zwanych "Drobiny Boga". Odnotuj tu iż moja Filozo

#368E: Would the arrival of the "creator" and, for example, reformation of science and justice system, replacement of money with earned nirvana and removal of marriage monopoly of women, be enough to avert the threat of the arrival of a merciless "destroyer" with the features of the second Genghis Khan and humanity experiencing the pain of the completion of the Tytler Cycle

Summary of this post #368E : In the following items #F1 to #F5, as far as my human imperfection and research limitations allow me to do this, I will try to present my findings about the features of the historical "memory" of the fruits which leave behind the two (out of three existing) most important personalities that are characterizing everything that exists in our "world of matter". (Means that characterize all people, all living beings, all objects, all phenomena, etc.) Out of all people, the characteristics of these three personalities most clearly manifest themselves in those ones who exercise some power over others. After all, it is then that these features most drastically affect the people subordinate to those in power. (Notice here that the neglected today for political reasons but the still valid life-wisdom of Karl Marx, allows us to define those who have some "power" over others as those who "have something that others fear or that others