Skip to main content

#368: Czy przybycie "ożywiacza" i np. reformy nauki, wynagradzania za pracę nirwaną i wymiaru sprawiedliwości wystarczyłoby aby oddalić groźbę przybycia "niszczyciela" o cechach drugiego Czyngis-chana i doświadczania przez ludzkość boleści dopełniania się Cyklu Tytlera

Streszczenie tego wpisu #368: W poniższych punktach #F1 do #F5, w miarę jak pozwolą mi na to moja niedoskonałość ludzka i ograniczenia badawcze, postaram się zaprezentować swoje ustalenia o cechach historycznej "pamięci" owoców tego co pozostawiają po sobie trzy najważniejsze osobowości jakimi cechuje się wszystko co istnieje w naszym "świecie materii", a więc cechują się wszyscy ludzie, wszystkie istoty żywe, wszelkie obiekty, oraz wszelkie zjawiska. Ze wszystkich ludzi cechy tych trzech osobowości najwyraźniej się ujawniają u ludzi sprawujących jakąś władzę nad innymi. Wszakże wówczas cechy te najdrastyczniej dotykają osoby im podległe. (Odnotuj tu iż z powodów politycznych lekceważona dzisiaj życiowa mądrość Karola Marks pozwala definiować tych co posiadają jakąś "władzę" nad innymi iż "mają oni coś czego inni się boją lub co inni pożądają". To dlatego zgodnie z tym co wyjaśniłem w blogu #203 i w #J2.2.2 strony internetowej "morals_pl.htm" w sytuacji wzmacnianego ludzkimi prawami monopolu małżeńskiego pojedyńczej żony, owe dzisiejsze żony mają niemal absolutną władzę nad swymi mężami. Ponieważ zaś "absolutna władza korumpuje się absolutnie" - to z tego monopolu małżeńskiego bierze się dzisiejszy narost owych wypaczeń małżeńskich jakie opisałem w #V1 i #V2 swej strony internetowej "humanity_pl.htm", a częściowo także w blogu #365. Niestety, "absolutna" władza skorumpowała już także monopol naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" - co wraz z przynagleniem do jej zreformowania i ustanowienia dla niej filozoficznie odmiennej ale nadal świeckiej konkurencji np. o formie "totaliztycznej nauki" wyjaśniam w #F5 poniżej.) W dzisiejszych więc czasach "owoce" cech omawianych tu trzech osobowości najusilniej dotykają osoby podległe tym co są przy władzy - a stąd najwyraźniej się ujawniają w potępowaniach np.: żon, naukowców, polityków (szczególnie przywódców kraju), tzw. elit, przełożonych z miejsc pracy (szczególnie tzw. "korporacyjnych psychopatów"), kapłanów, itp. Przy definiowaniu ich słownikowym "co", owe trzy główne osobowości najlepiej są opisane najstarszą z nadal aktywnych religii świata, tj. hinduizmem. Hinduizm opisuje je nazwami (i symbolizmem deit), które wyrażone po angielsku w jakim to języku najdokładniejsze ich opisy można znaleźć w internecie, brzmią: creator (Brahma), destroyer (Siva) i preserver (Vishnu). Po przetłumaczeniu ich nazw na codzienny język, esencję tych trzech osobowości możnaby opisowo wyrażać aż szeregiem słów i określeń. Przykładowo dla osobowości "creator-Brahma" wyrażać np. słowami: "ożywiacz", twórca, wynalazca, konstruktor, budowniczy, wypalacz nowych szlaków albo "trailblazer" (patrz blog #275), itp. Dla osobowości destroyer-Siva np. słowami: "niszczyciel", burzyciel, uśmiercacz, przewrotowiec, rewolucjonista, "Midas na odwyrtkę" (patrz blog #177 lub strona "skorowidz.htm"), "korporacyjny psychopata" (patrz https://www.google.pl/search?q=korporacyjny+psychopata ), itp. Natomiast dla osobowości preserver-Vishnu np. słowami: "kontynuator", zachowawca, utrzymywacz, tradycjonalista, itp. Jak też się okazuje, nadal najwięcej ludzi wykazuje sobą osobość "kontynuatora", tj. preserver-Vishnu. Ponieważ jednak te osobowości "kontynuatora" typowo NIE zmieniają niczego w istniejącym stanie lub sytuacji ludzi, a stąd pozostawiana przez nich historyczna "pamięć" u innych ludzi szybko zanika, pominę tutaj ich omawianie. Za to dokładniej omówię dwie pozostałe osobowości, tj. "ożywiacza" i "niszczyciela", a ściślej ich najbardziej skrajne manifestacje, bowiem te pozostawiają swymi działaniami bardzo długą historyczną "pamięć" u inych ludzi. Stąd otwarte na tzw. "prawdę" osoby znające ich losy, są w stanie zrozumieć z opisów ich historii iż zawsze, tak jak Biblia nam perswaduje, w końcowym efekcie "niszczycielstwo jest karane" za to "ożywianie jest wynagradzane". Czyli w życiu warto udoskonalać swój charakter i postępowanie w kierunku osobowości "ożywiacz" - aby tym udoskonalaniem unikać ściągania na siebie i na bliźnich kar z generowanej swymi działaniami tzw. karmy (patrz strona "karma_pl.htm"). Z kolei cała ludzkość wiedząc o losach tych dwóch osobowości być może zacznie w końcu wdrażać tysiące już lat opóźnione reformy, sporo z których opisuję w swoich publikacjach - np. w blogach #362, #328 i #272, czy w #F5 poniżej. Ta wyjątkowo długa historyczna ich "pamięć" wynika z faktu iż te dwie osobowości są jak przeciwstawne do siebie bieguny w dipolarnych polach dynamicznych, takich jak np. "pole grawitacyjne" omawiane w blogu #367 i w (3#G1) z punktu #G1 strony "artefact_pl.htm". (Odnotuj iż trzecia i nadal najliczebniejsza z tych osobowości, tj. "kontynuatora" (preserver-Vishnu) jest odpowiednikiem pola monopolarnego, takiego jak np. pole ciśnień.) Począwszy od starożytności nadal aż do dziś, drugą co do liczebności na Ziemi jest osobowość "niszczyciela" (tj. destroyer-Siva), np. rozważ historię największego z nich czyli Czyngis-chana, czy historie Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Adolfa Hitlera, albo Pol Pot'a (nie będę tu nazywał najnowszych z nich bowiem każdy o nich dobrze wie). Nadal zaś najrzadsza jest osobowość "ożywiacza", chociaż ludzkości ta jest najbardziej potrzebna. Jej najdoskonalszym przykładem jest Jezus, aczkolwiek do niedawna ciągle pojawiali się oni i w gronie polityków, np. ja miałem zaszczyt żyć w NZ rządzonej przez jedną z tych osobowości "ożywiacza" - patrz moje wspomnienia rządów tego wspanialego przywódcy np. w punkcie #B1 strony "pajak_jan.htm" lub w innych moich publikacjach linkowanych do niego stroną "skorowidz.htm". (Niestety, osoby przy władzy dla wielu powodów typowo unikają ujawniania "ożywiających" owoców rządów swych poprzedników, a koncentrują się na ich krytykowaniu - chyba że sami mają osobowość "ożywiaczy". Niemniej to właśnie poznanie prawego, religijnego i szczęśliwego życia mieszkańców kraju jakiego wówczas nadały NZ jego mądre rządy, spowodowało iż zakochałem się w NZ i postanowiłem do niej wyemigrować.) Ponieważ zaś obecnie nieuchronnie nadchodzą czasy kiedy na Ziemi pojawią się rządzący o tych dwóch skrajnych osobowościach tj. "ożywiacza" i "niszczyciela", użyję tutaj dwa dobrze już udokumentowane przykłady ze starożytnej historii, aby ujawnić czytelnikom na rzeczywistych przykładach, czego mogą po nich się spodziewać. Ponadto przykłady te ujawnią "jak" najprecyzyjniej zinterpretować pozytywy i negatywy dwóch skrajnych przykładów jednych z najlepiej w świecie udokumentowanych historycznych "pamięci" z czasów starożytności Chin. Wszakże przykłady te zawierają w sobie prawdy i wiedzę w obecnych czasach ogromnie przydatne z uwagi na ich zdolności edukujące oraz moce prognostyczne wnoszące sobą potencjał aby zdefiniować już najbliższą przyszłość całej ludzkości i tym ratować ją od samo-unicestwienia. Te dwa skrajne przykłady reprezentują sobą przywódców dużego narodu praktykujących dwie drastycznie przeciwstawne filozofie życiowe, "ożywiającą" z których w swoich badaniach ja opisuję pod nazwą "Filozofia Totalizmu z 1985 roku" (patrz strona "totalizm_pl.htm"), zaś "wyniszczającą" z których opisuję pod nazwą "filozofia pasożytnictwa z 1985 roku" (patrz strona "parasitism_pl.htm"). Zgodnie z moimi badaniami aż tak filozoficznie skrajnych przywódców Bóg przysyła wszelkim tzw. "intelektom grupowym" - tj. narodom, państwom, kontynentom, cywilizacjom, itp., kiedy osiągają one dwa skrajne punkty przełomowe pomiędzy wzrostem i upadkiem w tzw. "Cyklu Tytler'a" (patrz https://www.google.com/search?q=Tytler+Cycle&tbm=isch ). Celem bowiem tego przysłania jest uratowanie danego intelektu grupowego od całkowitego upadku, społecznego chaosu i anarchii, oraz możliwości całkowitego wymarcia. Po angielsku opisy Cyklu Tytler'a można wyszukiwać np. rozkazem https://www.google.com/search?q=Tytler+Cycle zaś jego obrazowe omówienia na wideach można wyszukiwać np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=Tytler+Cycle . Cykl Tytler'a opisuje dotychczas poznany przez ludzi fragment działania algorytmu jaki w intelektach grupowych ma korygować sytuacje automatycznie karane "pozbawianiem przywilejów" przez Boga opisanym w moim blogu #362, kiedy z bogactwa albo też z biedy powstają wypaczenia ludzkiej moralności i odejścia od wypełniania 10 przykazań Boga. (Tj. wypaczenia typu: kłamstwa, lenistwo, korupcja, chciwość, niesprawiedliwość, ciemnota, pycha, buta, itp., - patrz opisy tego Cyklu Tytler'a z bloga #366 i z #D1 na stronie "wtc_pl.htm".) Cykl Tytler'a jest więc rządzącym intelektami grupowymi odpowiednikiem samoregulującego się mechanizmu moralnego, który dla intelektów indywidualnych (tj. dla pojedyńczych ludzi) poprawnie i najzgrabniej jest opisywany arabskim powiedzeniem o "wielbłądach na choryzoncie" stwierdzającym - cytuję: "Trudne czasy czynią ludzi silnymi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy czynią ludzi słabymi, słabi ludzie tworzą trudne czasy" jakie szerzej opisałem w motto do bloga #356 oraz do punktu #J1 strony o nazwie "korea_pl.htm". Cykl Tytler'a w słownikowym ujęciu "co" pokazuje bowiem efekty działania Boga gdy w jakimś intelekcie grupowym albo dobrobyt albo też bieda spowoduje wymagający interwencji Boga upadek moralności, naprawa jakiego zamanifestuje się bardziej posłusznym i skrupulatniejszym wypełnianiem przykazań Boga. Moje badania wypracowujące inżynierskie "jak" (tj. to inżynierskie "jak" które razem ze słownikowym "co" jest opisane w blogu #341 i w #G3 do #G5 ze strony "wroclaw.htm") ujawniły wszakże iż typowo w sytuacji upadku moralności spowodowanego np. biedą, brakami, intelektualną ciemnotą, itp., Bóg wysyła do tego intelektu grupowego totaliztycznego "ożywiacza" wykazującego cechy, które religia hinduizmu nazywa "creator" zaś symbolicznie ilustruje przez deitę Brahma. Natomiast w przypadkach upadków moralności spowodowanych bogactwem, dobrobytem, zastojem i wypaczeniami wiedzy, pychą, butą, itp., Bóg typowo pozbawia dany intelekt grupowy jego "przywilejów" (np. opieki i ochrony Boga - opisanych w blogu #362 lub #M1 do #M5 ze strony "evil_pl.htm"). To z kolei powoduje iż władzę nad pozbawionym ochrony Boga intelektem grupowym przejmie ktoś o osobowych cechach pasożytniczego "niszczyciela", który np. w religii hinduizmu po angielsku byłby nazywany "destroyer", zaś symbolicznie jest tam reprezentowany przez deitę Siva. Potem Bóg aż tak mądrze i przewidująco steruje działaniami owego rządzącego "ożywiacza" albo "niszczyciela", że bez względu na to który z nich działa w danej sytuacji, efektem końcowym zawsze staje się naprawa wypaczeń moralnych danego intelektu grupowego, z dopełnieniem w nim sprawiedliwości poprzez nadejście zwrotu "karmy" albo natychmiast albo już wkrótce potem. Z kolei naprawa wypaczeń i "karma" eliminująca życie lub wpływy tych co nagrzeszyli, spowodują wzrost, postęp i powstawanie rodzaju historycznej "pamięci", która po wielu powtórzeniach upadków z biedy lub bogactwa spowoduje iż ów intelekt grupowy w końcu nauczy się unikania powtórzeń stwarzania sytuacji ogólnego upadku moralności. Przykładowo nauczy się jak na całej Ziemi wprowadzać eliminujące źródła zła reformy typu "Ustrój Zapracowanej Nirwany" (patrz strona "nirvana_pl.htm"), Reforma Wymiaru Sprawiedliwości (patrz #I5 ze strony "bandits_pl.htm"), czy reforma nauki i włączenie wpływu "moralności" do naukowych badań losów ludzi (patrz #F5 poniżej, a wyszukuj stroną "skorowidz.htm"). Reformy te są opisywane np. w blogach #328, #343, #351 i #320, a także w #362, #366 i #272, oraz w publikacjach z jakich te wpisy do blogów totalizmu są adaptowane. Nawet bowiem tylko powyższe trzy rerformy już byłyby w stanie powstrzymywać upadki i drastycznie zmienić sytuację całej ludzkości. Wszakże np. wyeliminują one "pieniądze" z powszechnego użycia, zastąpią lepszym systemem niezdolne do rehabilitowania ludzi dotychczasowe sposoby karania, oraz wprowadzą uwzględnianie wpływu "moralności" czyli wypełniania 10 przykazań Boga w naukowych badaniach losów ludzi, miast, krajów, cywilizacji, itp. - tak jak ilustruję to i podkreślam to na Fot. #F1ab poniżej. Razem zaś wzięte reformy te podniosą na wyższy poziom działanie ludzkiej demokracji. Stąd usuną źródło bogactwa i władzy niedoskonałych przywódców jakich chciwość, korupcja, kłamstwa, pycha, buta, i inne sposoby łamania 10 przykazań Boga powodują m.in. cykliczne nawroty upadku narodów i całej ziemskiej cywilizacji, szybko nadchodzące drastyczne zmiany w dobrobycie i znaczeniu państw i narodów, niechęć elit do dbania o naturę, oraz mordercze wojny - które z powodu broni jądrowej grążą wymarciem całej ludzkości. Wszakże końcowy cel Boga najlepiej wyrażają słowa Jezusa z wersetów 3:17 i 12:47 z "Jana" w Biblii - cytuję: "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony." Aczkolwiek w historii ludzkości pojawiło się już wielu zarówno takich przywódców "ożywiaczy" jak i "niszczycieli", moim zdaniem najprzydatniejszymi dla naszej obecnej sytuacji przykładami rzeczywistych przebiegów, "metod" i "owoców" ich działań są doskonale historycznie udokumentowani dwaj cesarze Chin, tj. cesarz zwany Żółty Cesarz Wong Di (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=yellow+emperor+wong+di+china+legendary+founder+from+stars ) - czyli przybyły z gwiazd legendarny założyciel Chin - rządzący Chinami około 4700 lat temu, oraz cesarz zwany Qin Shi Huang (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Qin+Shi+Huang+Terracotta+Army ) - twórca armii terakotowej - rządzący Chinami około 2200 lat temu - czyli cesarze którzy rządzili w odstępach od siebie wnoszących około 2500 lat. Warto więc postudiować to co już wiemy o nich obu, ponieważ NIE trudno zauważyć iż ludzkość właśnie osiągnęła aż taki poziom powszechnego upadku moralności i chronicznego już łamania 10 przykazań Boga, że niemal z pewnością tacy rządzący będą w niej przejmowali władzę. Ja osobiście wierzę iż wkrótce pojawią się dwaj przywódcy, tj. zarówno "ożywiacz" jak i "niszczyciel". W dzisiejszej ludzkości równocześnie współistnieją bowiem powodujące upadek: powszechna bieda, braki, intelektualna ciemnota, itp.; jak i demoralizujące bogactwo, dobrobyt, zastój i wypaczenia wiedzy, pycha, buta, itp. Tyle iż ponieważ działania "niszczyciela" uniemożliwiłyby efektywne działania "ożywiacza", osobiście wierzę iż "ożywiacz" pojawi się najpierw, zaś dopiero kiedy zakończy on swą misję wówczas przybędzie "niszczyciel". Ponieważ aby naprawić obecny poziom upadku oboje oni muszą być osobowościami o niezwykłej efektywności, wierzę iż "owoce" działań obu z nich będą obejmowały całą Ziemię. To znaczy iż przykładowo "niszczyciel" będzie zapewne postępował równie okropnie jak drugie już z kolei wcielenie Czyngis-chana (patrz https://www.youtube.pl/results?search_query=Czyngis-chan ), czy jak drugi Czyngis-chan. Czyli osobowość "niszczyciela" prawdopodobnie będzie tą, o której Biblia ostrzega jako o "antychryście" wykorzystującym efekty działania liczby bestii "666" - temat pochodzenia i inżynierskiej procedury "jak" działania której to liczby 666 opisuję dokładniej w swoim blogu #353 oraz w #H4 do H4b ze strony "will_pl.htm". W poniższych punktach #F1 do #F5, rozpatrując "owoce" jakie powyższe pozytywne i negatywne "pamięci" ujawniają (np. biedę i cierpienia, lub zamożność, pycha, buta i ogłupiające lenistwem życie), postaram się też wyjaśnić dlaczego na obecnym poziomie moralnym ludzkości, istnieją istotne powody aby rozumieć rolę prawdy, potrzebę tolerancji, oraz metody traktowania manifestacji władzy działających na Ziemi reprezentantów obu tych przeciwstawnych filozofii (tak jak wyjaśniam to np. w blogu #357 oraz w #L3 i #N1 strony "cielcza.htm") - będąc jednak w pełni świadomym aby NIE akceptować tych z postępowań ich obu, których należy unikać bowiem Bóg zasyła kary z ich powodu i po upływie tzw. "czasu zwrotu" spowoduje wypełnienie się ich karmy jaka zbalansuje pamięci "owoców", cech i motywacji tych co praktykują te dwie filozofie.


#F1. Żółty Cesarz Wong Di - czyli przybyły z gwiazd legendarny założyciel Chin, oraz jego agresywny kompetytor do historycznej "pamięci", tj. Qin Shi Huang - twórca Armii Terakotowej - jako historyczne przykłady dwóch skrajności w ludzkich rządach i procesach, pierwszy z których mądrość praw Boga transformuje w postęp i udoskonalanie przyszłości naszego "świata materii", drugi zaś niszczy i uśmierca tych co blokują i uniemożliwiają ów postęp i udoskonalanie:

We wpisie #365 do blogów totalizmu, a także w #V1 do #V1a strony "humanity_pl.htm", wyjaśniłem jedną z rewolucyjnych idei Jezusa. Nakazuje nam ona aby na istotną zasadę życiową akceptować zwiększanie swej skromności oraz oddania się czynieniu dobra dla bliźnich którzy na dobro to zasługują, poprzez ochotnicze "dawanie" im zamiast wymuszanego "brania" od nich. Po przetransformowaniu bowiem swej zasady życiowej na takie ochotnicze "dawanie", uszczęśliwi ona nasze losy i zaoszczędzi nam wielu kar oraz problemów wynikających ze spowodowanego łamaniem przykazań i wymogów Boga pozbawiania nas "przywilejów" (patrz blog #362 lub #I5 strony internetowej o nazwie "bandits_pl.htm") oraz z działania programów karmy (patrz strona "karma_pl.htm"). Wszakże pamiętać warto, że tak samo jak udokumentowane m.in. na Fot. #F1ab poniżej płyty o "Akcie Boga" z 1840 roku dowodzą iż nadrzędna moc Boga spowodowała zaistnienie miast Wellington i Petone w Nowej Zelandii, również ta sama wszechmoc Boga jest w stanie jednym "Aktem Boga" wymazać z istnienia całe miasta, kraje a nawet cywilizacje - jeśli na taki los sobie zasłużyły swoim postępowaniem. Jak bowiem się okazuje, ludzka natura wykazuje tendencję zupełnie odwrotną do owej rewolucyjnej idei Jezusa. Mianowicie, natura ta nakłania nas aby podbudowywać swe własne poczucie wartości, władzy i siły nad bliźnimi, np. zmuszaniem bliźnich aby wbrew swej woli i interesów to oni nam "dawali" co tylko zechcemy, podczas gdy my będziemy głównie korzystali z tego co im zabierzemy - jednocześnie obrastając w zakłamanie, korupcję, zarozumiałość, pychę, butę, niesprawiedliwość i inne karalne przywary.

Jeśli powyższe przemyśleć z inżynierskiego punktu widzenia "jak", wówczas się okazuje iż w powyższej rewolucyjnej idei Jezusa kryje się aż cały szereg czynników, istnienia których zwykle NIE widzimy, jednak które w sumie powodują cudowny wynik powstania zupełnie "nowej jakości". Mianowicie ich esencję stanowią dwa procesy nawzajem przeciwstawne do siebie. Ponadto oba te procesy zawsze współistnieją ze sobą. Przykładowo, tak jak w powyższej idei Jezusa dawanie i branie współistnieją ze sobą, podobnie też współistnieją np. procesy: atak i obrona, kupno i sprzedaż, żniwa i sianie, odejście i przybycie, oraz cały szereg jeszcze innych. W procesach tych zawsze też istnieje "przepływ" inicjatywy, który następuje tylko w jednym z dwóch możliwych kierunków. Przykładowo, w przypadku ataku i obrony, jednym z tych kierunków "przepływu" będzie kiedy ktoś agresywny najpierw zaatakuje kogoś kto w odpowiedzi podejmie obronę. Drugim zaś z tych kierunków "przepływu" będzie kiedy ktoś przewidujący atak najpierw przygotuje się do pozbawionej agresji obrony na długo wcześniej zanim nastąpi atak agresora - przykładowo tak jak przewidujący przyszłość starożytni Chińczycy najpierw zbudowali "Wielki Mur Chiński" zanim plemiona mongolskie z północy zaczęły atakować ich terytorium. Do każdego z obu tych przeciwstawnych procesów zawsze są też przyporządkowane tzw. "motywacje", które w religiach definiują i kwalifikują każde postępowanie ludzi albo jako "dobry uczynek" albo też jako "grzeszenie poprzez wyrządzanie zła", zaś które na bazie wszystkich opisywanych w tym paragrafie czynników Bóg osądza i albo nagradza, albo też pozwala ukarać. Aby zaś móc osądzać każdy przypadek zaistnienia tego typu dwóch procesów, Bóg stworzył zestaw kryteriów ich zakwalifikowania, które zaprezentował ludziom np. za pomocą wersetów Biblii, a których ukrytym celem jest generowanie zupełnie "nowych jakości", właśnie dla wytwarzania jakich Bóg stworzył nas ludzi i cały "świat materii". Czym są te "nowe jakości", ludzkość zapewne będzie dociekała i wprowadzła je w życie jeszcze przez całe wieki. Jak narazie zarówno moja obecnie najmoralniejsza na świecie Filozofia Totalizmu z 1985 roku (opisana np. na stronie "totalizm_pl.htm") jak i nadal jedyna Teoria Wszystkiego z 1985 roku (opisana np. na stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm") wspólnymi siłami zdołały ustalić iż jedną z tych "nowych jakości" jest: "takie udoskonalenie stworzonego przez Boga naszego 'świata materii' aby w przyszłości zupełnie wyeliminowane z niego zostało 'zło', 'brzydota', 'niedoskonałości' i 'upadek', zaś nieustająco istniało tylko i wyłącznie 'szczęście', 'piękno', 'doskonałość' i 'wzrost'.

Jakie więc "narzędzia" Bóg postwarzał i je nieustająco używa aby wytwarzać powyżej opisane "nowe jakości" wszelkimi procesami które zachodzą w naszym "świecie materii". Ano narzędzi tych jest aż kilka. Najważniejszym z nich są "procedury reagowania Boga w każdym przypadku zajścia takich dwóch wzajemnie przeciwstawnych procesów". My owe procedury reagowania Boga zwykle nazywamy "prawami". Wszakże zawsze nieomijalnie są one serwowane ludziom przez Boga w sposób identyczny dla danej kombinacji czynników. Przykładowo, w odniesieniu do moralnej esencji motywacji twórców obu takich procesów Bóg ustanowił dwuczęściowe "prawo", które filozofia totalizmu z 1985 roku opisuje w licznych publikacjach linkowanych stroną internetową o nazwie "skorowidz.htm". Obie części tego prawa stwierdzają co następuje: "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło oraz NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła". Jeśli więc inżynierskim "jak" przeanalizuje się końcowe owoce działania tego prawa, wówczas się okazuje, że zarówno czynienie dobra, jak i wyrządzanie zła, zawsze generują sobą zarówno dobro jak i zło. Jednak obie z nich generują zupełnie "nową jakość", którą jest "pamięć". Pamięć ta w przypadku dobra jest przyjemną, zaś w przypadku zła jest przykrą. W końcowym rezultacie "pamięć" zawsze spowoduje iż ludzie którzy nabędą owej "pamięci" będą unikali czynienia zła, zaś powodowali głównie dobro. W rezultacie więc powyższe dwuczęściowe prawo powoduje, że bez względu na to czy ludzie czynią dobro czy też zło, dzięki "pamięci" ich czynów ludzkość jako całość stopniowo zdąża ku eliminowaniu zła i formowaniu naszego "świata materii" zupełnie pozbawionego zła.

Trudności z "pamięciami" polega na tym iż istnieją jej aż trzy odmienne rodzaje. Najkrócej te trzy rodzaje "pamięci" streściłem i polinkowalem do poszerzeń ich opisów w punkcie #F1 strony internetowej o nazwie "klasa.htm". Jeśli więc czytelnik zechce poznać je bardziej wyczerpująco wówczas polecam owe publikacje linkowane z tamtego punktu #F1 strony "klasa.htm". Najtrudniejszą do uformowania zgodnego z celami Boga jest "trzecia" z owych pamięci - tj. pamięć jaką pozostawiamy po sobie w pamięciach innych ludzi. Jednym z narzędzi użytych w celu jej uformowania zgodnego z intencjami Boga, są historyczne przykłady skrajnych postępowań. Aby wyjaśnić jak one działają użyję tutaj dwóch skrajnych przykładów chińskich cesarzy przysłanych na Ziemię przez przeciwstawne sobie cywilizacje. Pierwszym z nich jest "władca smoka" nazywany Żółty Cesarz Wong Di (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=yellow+emperor+wong+di+china+legendary+founder+from+stars ) - czyli przybyły z gwiazd legendarny założyciel Chin . Został on przysłany na Ziemię przez totaliztyczną cywilizację z gwiazd, aby rządził Chińczykami w sposób zgodny z zasadami totaliztycznej cywilizacji - tj. jak wierzę, tej samej cywilizcji która usiłuje zdalnie pomagać ludzkości, która ochotniczo daje a NIE rabuje, edukuje, która unika agresji i wyłącznie podejmuje mądrą i przewidującą obronę, itp., itd. Drugim z obu cesarzy jest także "władca smoka", jakiego katolicka "Biblia Tysiąclecia" w wersecie 2:2 z "Efezjan" opisuje słowami: "w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu" - czyli cesarz też skrycie przysłany na Ziemię z gwiazd, ale tym razem przez pasożytniczą cywilizację. W historii Chin jest on znany jako Qin Shi Huang (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Qin+Shi+Huang+Terracotta+Army ) - twórca Terakotowej Armii. Ten jednak skrycie wmuszał Chińczykom pasożytniczą filozofię swej cywilizacji, polegającą na eksploatowaniu, podporządkowywaniu, wymuszaniu, separowaniu od pozytywnych przykładów, pozwalaniu na posiadanie tylko tej wiedzy jaką uprzednio już się nabyło, braniu udziału w nieustających rabunkach, agresjach i wojnach przeciwko słabszym od siebie - które powodują wycinanie w pień tych ludzi jacy grzeszyli i stąd są pozbawieni opieki i ochrony Boga (patrz "motto" z punktu #F3 poniżej), itd., itp.

Problem z oboma tymi cesarzami jest iż do dzisiaj skrycie okupujący, eksploatujący i wyniszczający ludzkość agenci owej pasożytniczej cywilizacji z gwiazd i UFO celowo swą zaawansowaną techniką hipnozy i telepaty usiłują eliminować pamięć pierwszego totaliztycznego cesarza oraz przypisywać drugiemu osiągnięcia pierwszego. Najwyraźniej widać to po treści publikacji i wideów w internecie. To zresztą jest ich stadardowa metoda skrytego postępowania na Ziemi nastawionego na ukrywanie prawdy o ich istnieniu, o niemal identycznym do ludzi wyglądzie ich wysłanników na Ziemię, o ich pasożytniczej naturze, oraz o ukrytych celach ich eksploatorskiego działania na Ziemi. Tę ich metodę, na przykładzie moich własnych perypetii z ową skrycie działającą na Ziemi konfederacją cywilizacji (przez ludzi obecnie nazywaną "UFOnauci") opisałem szerzej np. w punkcie #A5 strony "totalizm_pl.htm". Stąd aby uzyskać efekty eliminowania "pamięci" pierwszego z obu tych cesarzy, przykładowo w internecie obu tych cesarzy UFOnauci nazywają niemal tak samo, wobec obu używają podobne określenia i słowa, jak przykładowo "władca smoka", oraz całą gamę podobnych określeń, a na dodatek unikają podawania w nazwach i tytułach szczegółów jakie pozwalałyby natychmiast ich odróżniać od siebie (np. informowania iż pierwszy z nich, totaliztyczny cesarz, rządził około 4700 lat temu, zaś drugi z nich, pasożytniczy cesarz, rządził około 2200 lat temu - czyli iż jest różnica aż około 2500 lat w datowaniach ich rządów).Fot. #F1a (góra) (też Fot. #1a strony "petone_pl.htm"):
http://pajak.org.nz/i_am/wellington_1a.jpg

Fot. #F1b (dół) (też Fot. #J3d (dół) strony "petone_pl.htm"):
http://pajak.org.nz/nz/odnowiony_napis_krzyza.jpg

Fot. #J3b ze strony "petone_pl.htm":
http://pajak.org.nz/nz/celtycki_krzyz_petone.jpg

Fot. #F1ab: Czy w czasach rodzenia się nowego kraju i jego nowego narodu Bóg daje mu "prezent urodzinowy"? Okazuje się, że TAK. Na początku powstawania praktycznie każdego nowego kraju i jego nowego narodu Bóg ustanawia w nim swego wysłannika, który swoją wiedzą, umiejętnościami i działaniami wypracowuje zasłużenie na pojawienie się zdarzeń jakie w sposób NIE łamiący niczyjej "wolnej woli" formują w tym kraju ów "prezent urodzinowy". Na Ziemi jest wiele przykładów takich "prezentów urodzinowych" od Boga. Oprócz prezentów dla Chin opisanych w #F1 do #F5 niniejszego wpisu i strony "pigs_pl.htm", we WSTĘPie i w reszcie strony o nazwie "petone_pl.htm" opisałem dokładnie inny taki prezent dany przez Boga Nowej Zelandii w której ja mieszkam. Powyższe dwa zdjęcia pokazują przykłady trwale wmurowanych płyt, plakietek, czy tablic, które historycznie dokumentują otrzymanie takiego "prezentu urodzinowego" w 1840 roku przez nowo-rodzący się wtedy i żyjący według przykazań Boga z Biblii kraj nazwany wówczas Nowa Zelandia. Tamten "prezent urodzinowy" od Boga miał tam formę "Aktu Boga" o postaci serii bardzo łagodnych trzęsień ziemi. Z kolei owa seria łagodnych trzęsień ziemi w dwóch miejscach wówczas celowo obdarzonych wspólną nazwą "Port Nicholson" wyniosła w górę uprzednio znajdujące się poniżej poziomu morza aż dwa obszary płaskiego lądu oddzielone od siebie wieloma kilometrami NIE nadającego się do zabudowy zbocza górskiego łańcucha. W rezultacie taki ożywiający "Akt Boga" jakim była tamta seria trzęsień ziemi uformował w Nowej Zelandii dwa dogodne obszary płaskiego lądu pod budowę dwóch dzisiejszych miast kompleksu stolicznego Nowej Zelandii, tj. stolicy Wellington i przemysłowego Petone w którym ja mieszkam. Gdyby ów "Akt Boga" wówczas NIE zaistniał, ani dzisiejsza stolica Wellington ani pobliskie miasto Petone też by NIE zaistniały, zaś losy Nowej Zelandii i jej mieszkańców potoczyłyby się zupełnie odmiennymi torami. Górne zdjęcie "Fot. #F1a" pokazuje powyżej jeden przykład z całej linii pamiątkowych płyt o wymiarach około 91 na 46 cm, wmurowanych w chodniki ulic miasta Wellington, które wraz z płytą z dolnego zdjęcia "Fot. #F1b" historycznie dokumentują ów urodzinowy dar "Aktem Boga" i jednocześnie zawierają potwierdzenie i ostrzeżenie mądrze zakodowanej w nie biblijnej wiadomości "Ja Jestem" (patrz https://www.google.pl/search?q=Biblia+Ja+Jestem ). Więcej zdjęć owych płyt można wyszukiwać w internecie np. słowami kluczowymi: Shoreline 1840 plaque Wellington  (patrz https://www.google.co.nz/search?q=Shoreline+1840+plaque+Wellington&tbm=isch ). Z kolei dolne zdjęcie "Fot. #F1b" pokazuje płytę z "celtyckiego krzyża" w sąsiadującym z Wellington przemysłowym miasteczku Petone. Ta pamiątkowa płyta z "Fot. #F1b" ujawnia też datę zdarzenia jakie zainicjowało tamten "Akt Boga" oraz dane wysłannika Boga dokonującego działania jakie zaowocowały tym "urodzinowym prezentem" Boga dla Nowej Zelandii.

Jawnie i świecko, aby NIE odbierać nikomu owej "wolnej woli", cała linia tych trwałych płyt z górnego zdjęcia "Fot. #F1b" dokumentuje linię brzegową morza w 1840 roku w obecnym mieście Wellington, tj. w dzisiejszej stolicy Nowej Zelandii. Przed 1840 rokiem na wschód od tej linii zaczynał się brzeg głębokiego morza, a na zachód od niej panowały zbocza wysokich gór. Płyty te trwale więc ilustrują, że płaski i praktycznie najgęściej zabudowany obszar stolicznego Wellington, gdzie teraz mieszczą się jego najbardziej okazałe gmachy i najważniejsze urzędy, przed 1840 rokiem znajdował się na dnie morza. (Słowa "Foreshore 1840" z tych płyt oznaczają "brzeg morza w 1840 roku".) Za to w sposób mądrze zakodowany i nieuświadamiany przez większość przechodzących obok tych płyt ludzi, ta sama linia trwałych płyt potwierdza też najistotniejszą wiadomość i ostrzeżenie "Ja Jestem" (po angielsku "I Am" - patrz https://www.google.com/search?q=Bible+I+Am ), z wersetów Biblii np. 3:14 "Księgi Wyjścia", 41:10 "Izajasza", czy 11:25-27 "Ewangelii w/g św. Jana". Dzięki więc tym płytom, pozostawiając wszystkim "wolną wolę" wyboru ciągle wielu pokoleniom NZ Bóg ujawnił swoją wszechwiedzę, znajomość przyszłości i łaskawą chęć dania urodzinowego prezentu bogobojnym, pracowitym i pokojowym mieszkańcom noworodzącego się w 1840 roku kraju Nowa Zelandia. Tym urodzinowym prezentem był ów nowy obszar płaskiego lądu dla zbudowania stolicy i przy-stolicznego przemysłowego miasta Petone w najbardziej dogodnej lokacji dla całej Nowej Zelandii. To aby stworzyć te dwa płaskie obszary na których możliwe stało się zbudowanie obecnych NZ miast Wellington i Petone, Bóg spowodował ów ożywiający "Akt Boga" w formie całej serii łagodnych trzęsień ziemi rozpoczętych wkrótce po pierwszej oficjalnej mszy świętej w miejscu na plaży w Petone obecnie oznaczonym "krzyżem celtyckim" z Fot. #J3b strony "petone_pl.htm". (Odnotuj o tym zdjęciu krzyża też linkowanego powyżej iż: (a) tuż ponad przy-krzyżowymi krzewami po zachodniej stronie tego skierowanego ku południu zdjęcia krzyża celtyckiego w Petone, daleko na horyzoncie widoczne są zabudowania miasta Wellington przycupnięte pod zboczami łańcucha wzgórz które przed 1840 rokiem były jedynym tam lądem wystającym z morza; (b) treść pamiątkowego napisu na tym celtyckim krzyżu pokazuje Fot. #F1b powyżej, oraz Fot. #J3d ze strony "petone_pl.htm".) W wyniku więc tamtej pierwszej mszy i zainicjowanego nią ożywiającego "Aktu Boga", płaskie obszary lądu zostały delikatnie i troskliwie wyniesione w górę dla Wellington z dna morza, zaś dla Petone z zalegającego wówczas w jego dzisiejszym miejscu obszaru bezużytecznych bagien pełnych komarów i trzciny. (Jak owe bagna z lokacji dzisiejszego Petone wówczas wyglądały, można zobaczyć na reprodukcjach ich zdjęć w mini-muzeum też zlokalizowanym tuż przy petońskiej plaży i jedynie około 100 metrów na zachód od owego celtyckiego krzyża.) Oba te wyniesienia lądów nastąpiły na wystarczająco wysoki i stabilny poziom aby stało się możliwe budowanie na nich wysokich budynków miejskich. Gdyby więc w 1840 roku NIE zaistniała tamta pierwsza msza w Petone i zainicjowany nią "Akt Boga" omawiany szerzej na stronie "petone_pl.htm", wówczas ani stolica NZ o nazwie Wellington, ani pobliskie miasteczko Petone, zapewne dziś NIE istniałyby. Natomiast w miejscu obecnych miast Welligton i Petone istniałaby co najwyżej mała wioseczka rybacka - tak jak wyjaśniłem to szerzej, zilustrowałem i podparłem dowodowo we WSTĘPie i w reszcie opisów na w/w stronie "petone_pl.htm", a także w blogu #366 i w punkcie #D1 ze strony "wtc_pl.htm" - szczególnie w podanym tam tekście opisującym "kontrast" pomiędzy tym co się dzieje w Petone i co się dzieje w Wellington. Jeśli więc czytelniku masz jakieś wątpliwości co do stwierdzenia "Ja Jestem" z w/w wymienionych wersetów Biblii, wówczas poczytaj sobie o cudach i specjalnym potraktowaniu przez Boga jakie w obecnych czasach nadal doświadcza miasteczko Petone, a jakie udokumentowałem na owej stronie "petone_pl.htm". Potem zaś (jeśli stać cię na to) możesz nawet osobiście wybrać się jako turysta do Petone i do Wellington w Nowej Zelandii i na własne oczy się przekonać (a jeśli zechcesz to nawet jak ów "Niewierny Tomasz" z wersetów 20:24-29 w "Ew. Jana" z Biblii dotykiem swej ręki wyeliminować niedowiarstwo zasiewane przez "moce zła" w umysłach i nawykach ludzi), że istnieją trwałe dowody takie jak przykład pokazanych tu płyt, które niezaprzeczalnie dowodzą iż dla tych co na to zasłużyli wypełnianiem przykazań Boga, owo "Ja Jestem" z Biblii faktycznie jest źródłem prawdy, ożywiania, wynagrodzeń, opieki, pokierowania, łaski, oraz efektywnej ochrony przed nieszczęściami. Dla tych zaś co łamią przykazania i wymagania Boga jest ono ostrzeżeniem, że tak samo jak "Akty Boga" są w stanie tworzyć prezenty nawet dla całych krajów i narodów, równie łatwo mogą one także pozbawiać przywilejów i darów łaską Boga przyznanych uprzednim pokoleniom czy nawet danej osobie - tak jak ujawnia to mój blog #362, a także słowa Czyngis-chana zacytowane poniżej w "motto" do punktu #F3 tego wpisu #368 i strony "pigs_pl.htm".


#F2. Totaliztyczny "ożywiacz" starożytnych Chin, tj. Żółty Cesarz Wong Di - czyli przybyły z gwiazd legendarny założyciel Chin, źródłem imponującej wiedzy manifestowanej przez starożytnych Chińczyków:

Niestety, cielesne życie w wysoce skomplikowanej rzeczywistości naszego "świata materii" nakłada na wszelkie żyjące istoty, w tym także na wszystkich ludzi, aż taki nawał bodźców, zmian, wymagań, ograniczeń, nacisków, pokus, ukrytych przesterowań, kamuflarzy, zwodzenia, kłamstw, złych intencji, itp., że w praktyce żadna dusza w ludzkim ciele narazie NIE jest w stanie powypełniać wszelkich przykazań i wymagań Boga. Wszyscy więc z nas we większym lub mniejszym stopniu grzeszymy i zawodzimy naszego Boga. W Biblii jest to podkreślane w aż całym szeregu wersetów, przykładowo w 3:23-24 z "Listu do Rzymian" stwierdzającym - cytuję: "wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie." Podobną wiadomość przekazują nam też inne wersety Biblii, przykładowo: Psalmy 51:5, Efezjan 2:1-5, Rzymian 5:8. Stąd nawet w życiu tych którzy są najbliźsi wypełnienia tego co Bóg i Biblia od nas wymagają, też daje się znaleźć przykłady postępowań jakie są dalekie od ideału. Dlatego patrząc na życie jakiegokolwiek przywódcy, a także życie każdej osoby, trzeba je traktować i "pamiętać" jako wypadkową tendencji wszystkich decyzji i postępowań jakie ów ktoś w swym życiu podejmował. Życie każdego człowieka możnaby więc porównywać do książki napisanej przez kogoś wysoce niedoskonałego, komu brakuje np. wymaganej wiedzy o pisowni, gramatyce i ortografii, a także umiejętności literackich i pięknego użycia słów, kto jednak czyni wszystko co może aby ciągle ową książkę napisać aż do jej zakończenia. Nawet bowiem pomimo wszelkich niedoskonałości tego co ją pisał, ciągle jeśli w taką książkę uważnie się zagłębić nadal da się w niej znaleźć sens oraz zrozumieć co stanowilo główną myśl przewodnią i przedmiot dążeń jej autora.

W punkcie #B5.1 na stronie "pigs_pl.htm" opisałem kilka ponadczasowych prawd pobudzonych wiedzą z chińskiego kalendarza księżycowo-słonecznego, który mieszkańcom Ziemi udostępnił ów Żółty Cesarz Wong Di - czyli przybyły z gwiazd legendarny założyciel Chin. O owym legendarnym władcy Chin wiadomo iż na Ziemię przybył on z gwiazd w okresie przez badaczy jego życia ocenianym na około 4700 lat temu. (Z wielu faktów o jego życiu, np. z hieroglifów chińskiego pisma jakie on upowszechnił, można wnioskować iż żył on na Ziemi jeszcze przez Biblijnym Potopem. Wszakże po owym potopie przybysze z gwiazd używali już liter alfabetu, zamiast przedpotopowych hieroglifów - czego dowodzą np. badania nad rozszyfrowaniem tzw. Minoan Greek Linear B Crete Tablets - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Minoan+Greek+Linear+B+Crete+Tablets .) Jak bowiem ów Żółty Cesarz udowodnił to swymi 100-letnimi rządami, wiedział on i potrafił ogromnie wiele. Zapewne więc już w chwili przybycia na Ziemię miał za sobą wiele lat nauki i zdobywania przywódczych doświadczeń. Ponadto wcale NIE umarł na Ziemi, a wrócił na swoją planetę - gdzie zapewne żył dalszych kilkaset lat. Czyli należał do owej długowiecznej przedpotopowej grupy istot z gwiazd, do której należeli też inni długowieczni przywódcy ludzkości, np. opisywany w Biblii Metuszelach (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Methuselah+supernatural+sword+and+capabilities ), który przeżył na Ziemi 969 lat i znany był z tego iż posiadał "magiczny miecz" jakim zabił aż 900 000 Demonów. Cudowną broń miał też omawiany tu chiński "Żółty Cesarz Wong Di". Tylko dzięki posiadaniu tej broni zdołał efektywnie poodpierać wiele ataków i agresji swych sąsiadów rządzonych przez wspomiane tu "moce zła" - np. rozważ dwie jego bitwy, tj. bitwę pod Banquan (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Battle+of+Banquan+Yellow+Emperor ) oraz bitwę pod Zhuolu (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Battle+of+Zhuolu+Yellow+Emperor ). Opisywany jest on też wieloma nazwami. Stąd chociaż po angielsku najczęściej był nazywany: Yellow Emperor Wong Di (co po polsku właśnie znaczy: "Żółty Cesarz Wong Di"), jednocześnie w internecie opisują go także pod wieloma innymi nazwami, przykładowo: Huang Di, Huangdi, Dragon Emperor, Flame Emperor, oraz kilka jeszcze innych. Ta wielość nazw NIE powinna nas dziwić, ponieważ słowa jakiejkolwiek nazwy wypowiedzianej językiem kogokolwiek z odmiennej cywilizacji, ludzie na Ziemi słuchowo odbierają na wiele odmiennych sposobów. Przykładowo w czasach kiedy starożytnym Izraelem rządził UFOnauta zwany "Poncjusz Piłat" - tak jak to wyjaśniłem we wpisie #366 do blogów totalizmu oraz w #D1 do #D1a strony "wtc_pl.htm", sposób na jaki UFOnauci wymawiali imię "Jan" biblijnego świętego "Jan Chrzciciel" był aż tak niezrozumiały dla ludzi, że kiedy UFOnauci zarządzający starożytnym Rzymem powtarzali to imię w krajach rządzonych przez Rzymian, wtedy np. w ówczesnej Anglii było ono rozumiane jako jako "John", w samym Rzymie a dzisiejszych Włochach jako jako "Giovanno", we Francji - "Jean", w Irlandii "Eoin", zaś na terenie dzisiejszej Hiszpanii jako "Juan". Nawet więc tylko powyższe krótkie opisy pozwalają nam wyciągać pierwsze wnioski co do różnicy cech jakimi odznaczają się istoty przybyłe z totaliztycznych cywilizacji od cech istot narzucanych nam przez skrycie zarządzającą Ziemią cywilizacją z gwiazd, której istnienie i utajnione działania na Ziemi dowodowo najszerzej dokumentuję we wpisach do blogów totalizmu o numerach od #367 do #359. (Odnotuj iż adresy obecnie nadal działających blogów totalizmu, skąd owe wpisy #367 do #359 publikowane po angielsku i po polsku czytelnik może sobie poczytać, są podane np. w punkcie #Z5 ze strony "pigs_pl.htm". Ponadto wszystkie wpisy do blogów totalizmu są opublikowane w mojej książkowej publikacji [13] udostępnianej za darmo w formacie PDF przez stronę internetową o nazwie "tekst_13.htm".) Ów "Żółty Cesarz Wong Di" rządził Chinami przez równe 100 lat - co widać z góry było zaplanowane i akceptowane przez zarządzających jego cywilizacją. Podczas swych rządów stworzył tam fundamenty do dzisiaj działających w Chinach zasad cywilizacyjnego życia, jakie obejmowały m.in.: pismo (tj. słynne chińskie hieroglify); ów niezwykły chiński kalendarz księżycowo-słoneczny; pierwsze chińskie pieniądze; organizację państwa włącznie z administracją państwową, armią, oraz edukacją całej ludności; oraz zbudował do dziś częściowo istniejącą starą wersję Wielkiego Muru chińskiego (szerzej opisanego poniżej) jaki rozciągał się od Morza Chińskiego na wschodzie aż do Morza Kaspijskiego na zachodzie. Dokładnie po 100 latach rządzenia Chinami odleciał on do gwiazd w gwiazdolocie o którym legendy twierdzą iż wyglądał jak ogromny metalowy "garnek" (po angielsku "couldron"), gdzie już na niebie na oczach licznych widzów dołączył się do "smoka" jaki indukując ogromną jasność przyleciał z gwiazd aby go przywitać tuż ponad ziemią, poczym już razem odlecieli do gwiazd. Taki opis wzlotu tego Cesarza raportowany przez NIE znających maszyn starożytnych Chińczyków odpowiada wyglądowi jego odlotu w starożytnym odpowiedniku Magnokraftu mojego wynalazku - patrz Rys. #E2 ze strony "magnocraft_pl.htm". Po bowiem wzleceniu w powietrze ten starożytny odpowiednik mojego Magnokraftu dołączył się do długiego jak wąż "latającego klustera" tych gwiazdolotów, który w podpisie pod Fot. #K5e ze strony "petone_pl.htm" oraz z bloga #364 omawiany jest pod nazwą "smok". Taki "smoczy" wygląd tych gwiazdolotów stanowi bowiem przedłużenie w formę długiego węża, czyli też w formę chińskiego smoka, zasady sprzęgania szeregu Magnokraftów ich obwodami magnetycznymi, pokazanej np. na Rys. #F1b z mojej strony o nazwie "artefact_pl.htm". Esencja legend o owym założycielu Chin z gwiazd omówiona jest na początku 12:50 minutowego wideo o tytule "Ancient Aliens: China's Extraterrestrial Legends" upowszechnianego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=VMp8Y8lfPWE .

Gdyby spróbować nazwać i opisać skrótowo najważniejsze z cech jakimi odnacza się osobowość rządzącego, który zasługuje na nazwę "ożywiacz", wówczas okazałoby się iż są one dokładną odwrotnością czy przeciwstawnością cech jakie w następnym punkcie #F3 szczegółowo opisałem dla rządzącego o osobowości "niszczyciel". Ponieważ posiadaniem wszystkich cech odwrotnych niż "niszczyciel" wykazywał się omawiany tu Żółty Cesarz, zaś jego życie jest dobrze udokumentowane w internecie w licznych już publikacjach do jakich linkuję np. powyżej, dla skrócenia długości niniejszych opisów NIE będę już powtarzał informacji tam zawartych. Jednak aby uświadmić czytelnikowo na czym owa ich odwrotność czy przeciwstawność polega, poniżej przytoczę trzy krótkie ich przykłady. Poznając je odnotuj, że już na około 2700 lat przed urodzeniem się Jezusa, ów tajemniczy przybysz z gwiazd też wdrażał w życie rewolucyjne idee Jezusa opisane w Biblii, jakie możnaby podsumować jedną generalną zasadą: cokolwiek czynisz, zawsze czyń to dokładnie przeciwstawnie do tego co wynika z wygody i podszeptów twego ciała i do czego nakłania postępowanie po tzw. "linii najmniejszego oporu moralnego" - tj. po linii oporu od lat opisywanej w #A2.1 oraz #C1 mojej strony "totalizm_pl.htm". Oczywiście, każda ze wskazanych poniżej cech krótko omówiona tymi przykładami, faktycznie była manifestowana życiowymi decyzjami i działaniami Żółtego Cesarza. Oto więc przykłady jego cech:

Cecha (1#F2) będąca dokładną przeciwstawnością cechy Cesarza Qin Shi Huang opisanej w (1#F3) z punktu #F3 poniżej: jawne postępowanie i brak skrytego podszywania się, udawania, tajności, oszustw, kłamstw, intryg, itp. Jeśli więc np. taki "ożywiacz" przybywa z gwiazd na niebie, wówczas wcale przed ludźmi tego NIE tai - tak jak swoje przybywanie i działania na Ziemi ukrywają przed ludźmi i utajniają upadli moralnie tzw. "UFOnauci".

Cecha (2#F2) będąca dokładną przeciwstawnością cechy Cesarza Qin Shi Huang opisanej w (2#F3) z punktu #F3 poniżej: tolerancja odmienności, umiłowanie pokoju, oraz używanie jedynie nieagresywnych metod obrony przed atakami. Ich najlepszym przykładem jest zbudowanie "Wielkiego Muru Chińskiego" - który swymi wymiarami powstrzymuje ataki agresorów, ale pozwala im też żyć jak tylko zechcą i toleruje ludzi po północnej stronie Wielkiego Muru. Także opisane historią Chin dwie wielkie bitwy obronne jakie ów cesarz zwycięsko stoczył z agresywnie go prześladującymi agentami "mocy zła", tj. powyżej linkowane bitwa pod Banquan oraz bitwa pod Zhuolu , też są nacechowane pozbawioną agresywności, ale efektywną obroną w sytuacji kiedy dla dobra ludności jakiej był przywódcą, walki z atakującym go agresorem Żółty Cesarz NIE był w stanie już uniknąć.

Cecha (10#F2) będąca dokładną przeciwstawnością cechy Cesarza Qin Shi Huang opisanej w (10#F3) z punktu #F3 poniżej: doświadczanie edukujących innych ludzi nagród i wyróżnień Boga na zakończenie swych rządów lub życia. Praktycznie każda osoba, która swym postępowaniem stara się i uczy się wypełniania przykazań Boga, pod koniec swej działalności lub życia jest edukująco dla ludzi wynagradzana przez prawdziwego Boga. W przypadku omawianego tutaj Żółtego Cesarza, wynagrodzeniem tym było m.in., że po stu latach czynienia dobra dla kraju i mieszkańców Chin, umożliwiono mu powrót na jego rodzimą planetę gwiazdolotem zwanym "smok" przez ówczesnych Chińczyków NIE znających jeszcze maszyn. Tam zaś zapewne spędził czas starości w zdrowiu i otaczającej go miłości swych bliskich, prawdopodobnie w czasie wolnym spisując swe wpomnienia z Ziemi we formie książek, które potem stanowiły materiały źródłowe dla następnych badaczy i zdalnie wspomagających oraz opiekujących się mieszkancami Ziemi i Chin naszych totaliztycznych sprzymierzeńców z gwiazd. To bowiem zapewne od owych sprzymierzańców ludzkość niedawno otrzymała dary we formie opisywanych powyżej wytycznych jak zbudować "Piramidę Telepatyczną" (patrz opisy jej otrzymania przez Ś.P. Danielę Giordano podane w #E1 ze strony "telepathy_pl.htm") oraz "Urządzenie Ujawniające obiekty w stanie telekinetycznego migotania" (upowszechniane traktatem z "tekst_7b.htm"). Na to wynagradzanie za prowadzenia życia w zgodności z przykazaniami i wymaganiami prawdziwego Boga Chińczycy mają nawet powiedzenie jakie obawy rodzin kogoś starszego i chorującego ale starającego się żyć w zgodności z opisywaną tu osobowością "ożywiacza", uspokajają słowami stwierdzającymi np. "on wyjdzie z tej choroby, bowiem jest on dobrym człowiekiem" - to ciekawe i duchowo wspierające nas chińskie powiedzenie opisałem szerzej w ostatnim paragrafie (3) przed końcem punktu #F5 i przed Fot. #F5ab ze swej strony o nazwie "healing_pl.htm".


Jak czytelnik z pewnością odnotuje to po przeczytaniu poniższego punktu #F3, fakt że wszystkie cechy osobowości "ożywiacza" stanowią odwrotność osobowościowych cech "niszczyciela" wynika z praktykowania przez te dwie osobowości dokładnie odwrotnych do siebie filozofii życiowych. Wszakże "ożywiacz" zawsze stara się wypełniać faktyczne nakazy i wymogi prawdziwego Boga - które to zachowanie promuje też Filozofia Totalizmu z 1985 roku. Natomiast "niszczyciel" zawsze stara się wypełniać nakazy fałszywego bożka, którym jest istota w Biblii nazywana "Lucyfer" (tj. absolutny władca dzisiejszych "UFOnautów" uważający siebie za właściciela Ziemi). Motywacje i postępowania "niszczyciela" opisuje wypracowana i też po raz pierwszy publikowana w 1985 roku moimi opracowaniami tzw. Filozofia Pasożytnictwa z 1985 roku (patrz np. strona "parasitism_pl.htm") - będąca dokładną odwrotnością Filozofii Totalizmu z 1985 roku.


#F3. Które cechy losów, dążeń i postępowań chińskiego Cesarza Qin Shi Huang - m.in. twórcy Armii Terakotowej, wykazują zgodność z już poznanymi metodami działań skrytych okupantów i eksploatatorów ludzkości, jakich Biblia opisuje pod nazwami upadłe anioły, diabły, demony, serpenty, węże, smoki, itp., zaś którzy w dzisiejszych czasach najczęściej nazywani są "UFOnautami":

Motto: "Ja jestem karą Boga, gdybyście NIE popełnili wielkich grzechów Bóg by NIE przysłał na was kary jak ja" - w języku angielskim stwierdzające "I am the punishment of God, if you had not commited great sins God would not sent a punishment like me upon you". (Powyższe to słynne zacytowanie opisu siebie samego przez wodza Mongołów nazywanego Czyngis-chan - co po mongolsku znaczy "Uniwersalny Władca": patrz https://www.google.pl/search?q=Jestem+karą+Bożą+Gdybyście+nie+popełnili . Najściślej związane z treścią niniejszych punktów #F1 do #F5 zacytowanie tej wypowiedzi zawarte jest na długości od 0.34 do 0:43 minuty z 15:34-minutowego widea angielskojęzycznego z napisami "cc" i tytule "Legend of the Yellow Emperor", upowszechnianego gratisowo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=eg8t6qp5GMk .)


Pozaziemskich okupantów, eksploatatorów oraz wyniszczaczy ludzkości, którzy sekretnie od tysiącleci zarządzają i umęczają naszą cywilizację skrycie przybywając na Ziemię w gwiazdolotach UFO z ich rodzimych planet z gwiazdozbioru Oriona, ja intensywnie badałem w latach od 1980 aż do 2007. Przed owym okresem ani UFO ani UFOnautami się NIE interesowałem i nawet NIE wiedziałem czym one, czy kim oni, są. Do podjęcia badań UFO i UFOnautów zostałem jakby przynaglony w 1980 roku, tj. wkrótce po opublikowaniu w Polsce swojego wcześniejszego wynalazku gwiazdolotu Magnokraft - patrz strona "magnocraft_pl.htm". Wynalazek Magnokraftu był bowiem w 100% produktem mojej wiedzy i twórczych zdolności, który z UFO zupełnie NIE miał żadnego związku. Magnokraft wszakże powstał w wyniku mojego wcześniejszego odkrycia aż szeregu regularności w zasadach działania kolejno wynajdowanych na Ziemi urządzeń napędowych. Regularności te w 1976 roku opublikowałem w polskim czasopiśmie "Astronautyka" (numer 5/1976, strony 16-21) pod nazwą Tablica Cykliczności Napędów Ziemskich - patrz http://pajak.org.nz/15/15_tab_b01_p_6.pdf . Potem omówiłem je dokładniej w Tab. #J4ab i punktach #J4.1 do #J4.6 ze swej strony o nazwie "propulsion_pl.htm", oraz we wpisach #319, #317, #315, #313, #311 i #309 do blogów totalizmu, zaś z przyjacielem zilustrowaliśmy je też na naszym półgodzinnym wideo z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości" o adresie https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Tymczasem po opublikowaniu opisów budowy i działania Magnokraftu w 1980 roku, nagle do mnie zaczęli zgłaszać się liczni świadkowie, którzy twierdzili iż na własne oczy widzieli mój Magnokraft w locie, tyle iż nazywali go UFO. Zacząłem więc badać UFO. W miarę jednak jak narastało badanie tych gwiazdolotów UFO, oraz publikowanie wyników ich badań, ja wpadałem w coraz to większe problemy życiowe. Wokół zaś mnie coraz intensywniej działy się niewyjaśnialne zdarzenia. Np. z powodów badań UFO w NZ zaczęto mnie wyrzucać z pracy na uczelniach. Jednocześnie odmawiano mi tam zasiłku dla bezrobotnych. Nocami w moich mieszkaniach działy się niesamowite rzeczy. Moje komputery, zegary, telewizory, lodówki, pralki i kuchenki elektryczne ulegały przepaleniu zmuszając mnie do zakupu nowych. Drzewa i trawa przy mieszkaniach jakie wynajmowałem ulegała wypaleniu w koliste lub geometryczne wzory. Nasze koty miały magnetycznie popalone futerka i szybko potem umierały jakby na chorobę popromienną (po zdjęcie przykładu takiego popalenia patrz Fot. #B1 ze strony "bandits_pl.htm"). Jakieś dziwnie ubrane typki zawsze podążały moimi śladami. Kiedy wieczorami wychodziłem na spacer lampy uliczne pod którymi przechodziłem nagle wygasały aby ponownie zabłysnąć kiedy od nich się oddalałem. Na rękach, nogach i twarzy zaczęły pojawiać się sińce i wypalenia o których wiedziałem iż wywołują je uprowadzający ludzi UFOnauci (patrz przykład tych sińców, przez Chińczyków zwanych "uszczypnięcia duchów", pokazany na Fot. #G1a z bloga #367 i ze strony "artefact_pl.htm"). Itd., itp. Kiedy w 2007 roku podczas swej profesury w Korei wykładałem logikę matematyczną, postanowiłem narzędziami owej logiki formalnie udowodnić istnienie Boga. Wszakże Boga też badałem już od 1985 roku, ponieważ jego faktycznego istnienia dowodziła moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") jaką początkowo opisowo nazwałem Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz strona "dipolar_gravity_pl.htm"). Analizując sposoby na jakie mógłbym przeprowadzić ów dowód, nagle uświadomiłem sobie iż UFO i UFOnauci mogą być np. tymczasowymi symulacjami Boga formowanymi dla powodów jakie nieco później, bo pod koniec 2010 roku opisałem w #A2.2 strony "totalizm_pl.htm" a także we wpisie #192 do blogów totalizmu. Wszakże gdyby to Bóg symulował UFOnautów wówczas wszystko co niezwykłego wokół mnie się działo, też mogło być symulacjami Boga, postwarzanymi aby zwiększać moje doświadczenia życiowe. Po uświadomieniu sobie takiej możliwości zaprzestałem dalszych badań UFO i publikowania wyników ich badań. Wkrótce potem wszystkie moje uprzednie problemy zaniknęły - za wyjątkiem sporadycznych przepaleń moich urządzeń elektronicznych oraz owych dziwnych sińców i wypaleń trawy i drzew przy moich mieszkaniach. To moje relatywnie spokojne życie (chociaż pozbawione pracy i zasiłku dla bezrobotnych) trwało około 11 lat, tj. aż do słonecznej, jesiennej środy dnia 2018/4/25, kiedy to na petońskiej plaży niedaleko mojego mieszkania i tuż przy upamiętniającym pierwszą oficjalną NZ mszę świętą tzw. "Celtyckim Krzyżu" jaki jest tam wzniesiony zaś płytę napisową jakiego pokazuję powyżej jako Fot. #F1b, zobaczyłem przedziwny "tańczący płomień" wydobywający się z kępy wodorostów, który jakby telepatycznie ze mną się komunikował. (Teraz sądzę iż w imieniu tego "płomienia" komunikowali się ze mną silną techniczną telepatią skrycie obserwujący mnie wówczas UFOnauci.) W moim umyśle pojawił się bowiem silny nakaz abym NIE zwracał uwagi na ten niezwykle uwodzicielsko tańczący płomień. Ujrzenie tego płomienia natychmiast starannie opisałem i szybko opublikowałem w #J3 do #J3v ze swej strony "petone_pl.htm" oraz ze wpisu #296 do blogów totalizmu. Po wielu analizach przebiegu swej obserwacji tego tańczącego i komunikującego się płomienia stopniowo uznałem iż było ono jakby powtórzeniem spotkania z "płonącym krzewem" (patrz https://www.google.pl/search?q=p%C5%82on%C4%85cy+krzew+biblia ) opisanym w wersetach 3:1-5 z "Księgi Wyjścia" z Biblii. Po opublikowaniu faktu i duchowego znaczenia zobaczenia tam tego płonącego krzewu, nagle wokół ponownie zaczęły się mnożyć zjawiska i problemy o jakich wiedziałem iż powodują je UFO i UFOnauci (np. pojawienie się uprzednio NIE napotykanych śladów nagłej masywnej inwazji UFOnautów na miasteczko Petone - tj. inwazji opisanej m.in. we wpisach #347, #348, #355, #359, #360, #361, #362, #363 i #364 do blogów totalizmu). Celem zaś pojawienia się tych śladów i inwazji UFOnautów oraz zjawisk i problemów okazało się być zniechęcenie mieszkańców Petone do uznania za święte miejsca gdzie zobaczyłem ów płonący krzew. Taki zaś ich cel spowodował iż zrozumiałem, że owe problemy muszą wywodzić się od posiadających ciała z materii zagorzałych przeciwników Boga, czyli istot które w Biblii nazywane są właśnie upadłymi aniołami, diabłami, serpantami, wężami, smokami, itp., zaś obecnie nazywamy je UFOnautami. Chociaż więc NIE ponowiłem już swych badań UFO, zdecydowałem iż mam obowiązek ponowić ujawnianie wiedzy i prawdy o UFO i UFOnautach jakie poznałem podczas swych uprzednich badań tych gwiazdolotów i ich załóg w latach 1980 do 2007, a także ujawnianie fotograficznych dowodów ich operowania w Petone sporo jakich pozostawiają tam po sobie.

Z okresu tamtych badań UFO pozostało mi ogromne nagromadzenie praktycznej wiedzy, której z powodu samotnego prowadzenia tych badań oraz braku oficjalnej pomocy NIE miałem mocy przerobowej aby wcześniej ją opublikować. Po powrocie więc od około 2019 roku do publikowania o UFO, zacząłem syntetyzować tę wiedzę, podsumowując metody skrytej działalności UFOnautów na Ziemi. Metody te, między innymi opisuję we wpisach #367 do #359 do blogów totalizmu, oraz na swych stronach internetowych z których wpisy te adaptowałem. Najważniejsze z tych metod, jakie dokładnie zdają się być powtarzane w losach, dążeniach i postępowaniach chińskiego Cesarza Qin Shi Huang - m.in. twórcy Armii Terakotowej , a także we wszystkich innych przypadkach UFOnautów podszywających się za ludzi - liczne przypadki jakich opisuję w swoich publikacjach, obejmują, między innymi:

(1#F3) Utajnianie swego pochodzenia i np. sekretne podmienianie się pod ludzi na zmyślne sposoby opisywane irlandzkim folklorem pod nazwami tzw. podmieńców (po angielsku: "changelings" - patrz strona "changelings_pl.htm") . Trzeba tu podkreślić, że aby podmienianie to NIE zostało wykryte przez ludzkość, typowo ono następuje w przypadkach kiedy ktoś żyje z daleka od rodziny i znajomych jacy dokładnie znają wygląd i charakter tej osoby. W takiej też sytuacji żył w Chinach młody chłopiec zwany Ying Zheng (259 do 210 B.C. - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Ying+Zheng ). Był on bowiem zaniedbywanym zakładnikiem na dworze wrogów swoich przodków. Stąd łatwo było go podmienić na UFOnautę bez zwrócenia na ową podmianę czyjejkolwiek uwagi. Potem nagle ów zaniedbywany chłopiec zwany Ying Zheng w wieku 13 lat został cesarzem Chin jakiego znamy właśnie po nazwą Qin Shi Huang - twórca Terakotowej Armii.

(2#F3) Agresja i wszczynanie wojen, przemocy, brutalności, mordowania ludzi, intryg, przebiegłego okłamywania i oszukiwania, nagradzanie cech i działań jakie łamią przykazania Boga zaś atakowanie, zakazywanie i karanie postępowań jakie wypełniają przykazania Boga, itp. Owe wysoce niszczycielskie postępowania są charakterystyczne dla wszystkich decydentów i rządzących praktykujących filozofię pasożytnictwa narzucaną nam przez skrytego okupanta, eksploatora i wyniszczacza ludzkości z gwiazd. O tym iż właśnie takie było całe życie owego Ying Zheng (259 do 210 B.C.) doskonale informuje 43:43 minutowe angielskojęzyczne wideo (z napisami "cc") o tytule "The First Emperor of China's Ridiculously Dramatic Life" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=8n1OU9p3fhM .

(3#F3) Skrytość własnego działania przy jednoczesnym szpiegowaniu innych. Ich wyraźnym celem jest ograniczanie dostępu ludności do prawdy i udokumentowań faktów o wszystkim, a jednoczesne zwiększanie do nich dostępu przez rządzących. Przykładowo, wszystkie działania owego Cesarza Chin, typowo były okryte głęboką tajemnicą, ale za to jego szpiegowie donosili mu o wszystkim. Jednym z wielu potwierdzeń tego jest iż do dziś np. NIE wiadomo nawet kim były jego liczne żony i matki jego dzieci. Intrygująco, w dokładnie ten sam sposób rządzący dzisiejszą ludzkością także narzucają coraz surowsze prawa i metody postępowania ograniczające dostęp obywateli do prawdy i do poprawnych danych o wszystkim. Przykładami tego ograniczania są: prawa prywatności, tajemnice przemysłowe i państwowe, tajne receptury, zakaz ujawniania nazwisk przestęców (po angielsku "name suppression order") i ich kryminalnej przeszłości, tajemnica spowiedzi, zakaz publicznego ujawniania historii chorób i powodów zgonu, itp., itd. Jednocześnie rządzący gromadzą tę prawdę i dane, ale wyłącznie do własnego użytku, np. takimi działaniami jak: narodowe "cenzuse", komputerowe "ciasteczka" (tj. "cookies"), szpiegowanie swych obywateli kamerami CCTV i instytucjami służb specjalnych, nagrywanie i utrzymywanie wszelkich rozmów telefonicznych i emailów, prawa wymagające utrzymywanie kopii urzędowych korespondencji i kopii medycznych historii, itd., itp. Intrygująco, za tym wszystkim kryje się skryta metoda jakiegoś nadrzędnego umysłu "mocy zła" aby uniemożliwić zwykłym obywatelom gromadzenie doświadczeń i faktów oraz wyciąganie wniosków o istniejącej w życiu prostej zależności wszystkiego co ludzie doświadczają od poziomu ich "moralności" - tak jak ujawniam to w blogu #272. Wszakże powiązanie ze sobą faktów ujawniających te prawdy prowadziłyby większość ludzi prosto do potwierdzania własnych przekonań iż faktycznie jest prawdą owe "Ja jestem" z podpisu pod Fot. #F1ab powyżej - a tym samym prowadziłoby do ochotniczego zaprzestania akceptowania i wyrządzania zła przez ludzi. Nie na darmo werset 8:32 z "Ew. św. Jana" w Biblii obiecuje iż "prawda was wyzwoli".

(4#F3) Absolutna władza jednego rządzącego (tj. w przypadku Chin - ich Cesarza). To właśnie omawiany tu cesarz ustanowił w Chinach wielowiekową tradycję takiej właśnie władzy. O fakcie iż praktycznie wszyscy absolutni władcy zdobywają i utrzymują swą władzę dzięki użyciu kłamstw, wybiegów, intryg, przemocy, surowych kar, przekupstwa, itp., informuje nas już Biblia na przykładzie wodza upadłych aniołów zwykle zwanego Lucyfer. Ponieważ taka władza biegnąca przeciwko wszystkiemu co pozytywne i dobre dla ludzi natychmiast by upadła gdyby NIE terror jaki upowszechnia i strach jaki wzbudza, stąd ci co na nią się pokuszą zawsze będą zwolennikami tzw. "władzy absolutnej" o której już też wiadomo iż "absolutna władza korumpuje się absolutnie". Intrygująco, coraz więcej polityków dzisiejszej ludzkości też usiłuje osiągnąć taką władzę, nawet jeśli żyją w tzw. "demokracji". Najwyraźniej dążenie do niej jest wynikiem upadku moralnego danego narodu. Jak też jest to typowe dla działań "mocy zła", dziś nawet niektóre tzw. "demokracje" zdążają ku władzy absolutnej uzyskanej siłą, wybiegami, oszustwem, zastraszaniem, przekupstwem, itp.

(5#F3) Niszczenie "pamięci" narodu, jego kultury, palenie biblitek i książek, cenzurowanie wszystkiego, itp. Jest to długa tradycja skrycie operujących na Ziemi UFOnautów. Przykładowo ich Juliusz Cezar jest posądzany iż wydał nakaz spalenia słynnej starożytnej biblioteki w mieście Aleksandria z Egiptu. Podobnie działał też Hitler, Mao Tse Tung, Pol Pot, oraz jeszcze inni ich władcy. W przypadku opisywanego tu Cesarza twórcy Terakotowej Armii, np. palenie książek wraz z ich autorami opisuje 5-minutowe angielskojęzyczne wideo "The Legacy of Qin Shi Huang: Book Burning and Terracotta Army" o adresie https://www.youtube.com/watch?v=vwVqerwJD5A .

(6#F3) Wypaczenia wiary przeciwstawne do stwierdzeń świętych ksiąg wywodzących się od Boga i odwodzące ludzi od prawdy o Bogu. Wiara ta w przypadku Chin była wersją niemal identycznej wiary władców przedpotopowego Egiptu i Ameryk. Wszyscy oni wierzyli w życie pozagrobowe w otoczeniu zmumifikowanych lub terakotowych sług, wojowników, żon, itp. Czyli powroty programów ich duszy do "świata wirtualnego" pod opiekę i dalsze pokierowanie Boga, zastępowały one premedytowanym utykaniem dusz, lub ich ukrywaniem się przed Bogiem, w naszym "świecie materii". Ich przykładem jest owa słynna "armia terakotowa" (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Terracotta+Warriors ) jaką Ying Zheng otoczył swe cesarskie mauzoleum.

(7#F3) Koncentrowanie się na materii i eliminowanie z życia wszystkiego co bazuje na jakościach duchowych. Np. jest wiadomym iż ów cesarz prześladował intelektualistów będących zwolennikami uduchawiania i udoskonalania efektów ludzkiego życia ideami typu tych jakie np. głosił słynny Konfucjusz, a jakie opisuję np. w (7#G1) z bloga #367 oraz strony "artefact_pl.htm".

(8#F3) Utrzymywanie narodu w braku edukacji, ciemnocie, klasowej strukturze, zwalczanie postępu i wynalazków, itp. Jest oczywistym iż ów cesarz, który wsławił się paleniem książek, likwidowaniem bibliotek i historycznych archiwów, oraz grzebaniem żywcem pisarzy, poetów i intelektualistów, NIE był zainteresowany w promowaniu edukacji i wiedzy ani historycznej "pamięci" czy postępu.

(9#F3) Bazujące na działaniu "materii" wydłużanie życia i wysiłki osiągnięcia nieśmiertelności. Np. w przypadku omawianego tu Cesarza, wierzenie iż nieśmiertelność przyniesie mu połykanie rtęci - która faktycznie sprowadziła na niego najpierw szaleństwo a potem przedwczesną śmierć. Jednocześnie zwalczał panujące wówczas trendy duchowe, reprezentowane np. dorobkiem Konfuncjusza. Intrygująco, podobne idee przedłużania życia bazującego na materii zamiast na prawach "przeciw-świata" i "świata wirtualnego", promuje też dzisiejsza naukowa medycyna.

(10#F3) Doświadczanie edukujących innych ludzi kar Boga na zakończenie swych rządów lub życia. Praktycznie każdy członek tzw. "elit", który swymi rządami lub decyzjami sam łamie przykazania Boga, oraz swymi rozkazami zmusza swych podwładnych do takiego łamania, pod koniec swej działalności lub życia jest edukująco dla ludzi karany przez prawdziwego Boga. Tak się stało z omawianym tu cesarzem, tak też się dzieje i dzisiaj - aczkolwiek prawda na ten temat dziś blokowana jest przed jej poznaniem przez większość ludzi.


#F4. Przykłady prawd, wiedzy i techniki, których nadal NIE uznaje ani NIE bada monopol naszej "oficjalnej nauki ateistycznej", jednak o których wiadomo iż z pewnością Chińczycy korzystali z nich już w starożytności, zaś które były na aż tak wysokim poziomie zaawansowania iż musiały być im przekazane przez przedstawicieli bardziej niż ówczesna ludzkość zaawansowanej cywilizacji:

Teraz krótko tu streśćmy w ponumerowanych punktach od (1#F4) do (7#F4) przykłady prawd, wiedzy i techniki, o których wiadomo iż z pewnością Chińczycy korzystali z nich już w starożytności. Oto ich wykaz:

(1#F4) Energia "chi" - czyli przepływy strumieni ruchliwych "Drobin Boga". Prawd podobnych to tych ujawnionych chińskim kalendarzem księżycowo-słonecznym (po angielsku nazywanym: "lunisolar" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=chinese+lunisolar+calendar ) i streszczonych w punkcie #B5.1 na stronie "pigs_pl.htm", NIE nauczają ani w szkołach ani na uczelniach. Jednak ich poznanie przez ludzi okazuje się ogromnie istotne dla przyszłości mieszkańców Ziemi. Prawd tych jest jednak znacznie więcej i warto je poznawać. Przykładowo, Chińczycy od tysiącleci wiedzą już o istnieniu i działaniu strumieni "Drobin Boga" (patrz #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm") jakie oni opisują jako strumienie inteligentnej tzw. "chi" (tj. strumienie inteligentnych i żyjących mikrocząsteczek, które po ich elektromagnetycznym pobudzeniu świecą światłem ujawnianym np. tzw. "fotografią kirlianowską" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=kirlian+photography ), jednak jakie do dziś NIE są uznawane przez monopol "oficjalnej nauki ateistycznej". Owe "chi", czyli "Drobiny Boga", są w stanie sprowadzać nadejście dobrobytu i bogactwa - jeśli tylko są odpowiednio pokierowane zgodnie z zaleceniami starożytnej chińskiej wiedzy zwanej "Feng Shui" - patrz https://www.google.pl/search?q=Feng+Shui .

(2#F4) "Feng Shui" - czyli wiedza o działaniu i wpływie przepływów "Drobin Boga" na losy ludzi. Owo "Feng Shui" opisałem szerzej np. w punkcie #B1 i #B2 swej strony "wszewilki_jutra.htm". Jednak istotny fakt, że nośniki "Feng Shui" to faktycznie tzw. "Drobiny Boga" opisane w punktach #K1 i #K2 strony "god_istnieje.htm" oraz we wpisach #325 i #326 do blogów totalizmu, ja odkryłem dopiero w czerwcu 2020 roku. Ponieważ zgodnie z Biblią "Drobiny Boga" naturalnie świecą światłem białym (tak jak Księżyc) lub czerwonym (tak jak płomienie), oraz ponieważ NIE ma już innych partykuł przenoszących białe światło, już więc też nam wiadomo iż to owe cyrkulacje "Drobin Boga" są nam ujawniane przez kamery do tzw. fotografii kirlianowskiej oraz że są one główną składową białego "światła Księżyca" przynoszącego na Ziemię programy tzw. promieni zimna (rays of cold) (czyli korpuskuł też przenoszących sobą światło i programy energii cieplnej) jakie opisałem, między innymi w (b) z #J2 strony "stawczyk.htm", oraz wpisu #344 do blogów totalizmu.

(3#F4) Telepatia - czyli "mowa" z pomocą jakiej konwersują między sobą "Drobiny Boga". Chińczycy już około 2000 lat temu znali też "telepatię" i potrafili ją technicznie wykorzystywać do najróżniejszych celów praktycznych, np. do budowy tzw. "Sejsmografu Zhang Henga" (patrz strona "seismograph_pl.htm") pokazanego i krótko też opisanego np. na Fot. #D9a ze strony "pigs_pl.htm". Telepatia pozwalała starożytnym Chińczykom na budowanie też innych urządzeń technicznych jakie opisałem np. w (5#G1) z punktu #G1 mojej strony "artefact_pl.htm" oraz ze wpisu #367 do blogów totalizmu.

(4#F4) Wielki Mur Chiński. Chińczycy także jeszcze przed biblijnym potopem zbudowali Wielki Mur Chiński, prawdy o którym do dzisiaj oficjalnie NIE daje się dowiedzieć. Oryginalnie mur ten rozciągał się od Morza Chińskiego (które jest częścią Pacyfiku) aż do Morza Kaspijskiego (które w czasach budowania tego muru pozwalało na dopływanie statkami aż do Oceanu Atlantyckiego). Wszakże wówczas Morze Kaspijskie było połączone wodami z Morzem Czarnym, zaś stamtąd dalej miało wodne połączenie z Morzem Śródziemnym i następnie z Oceanem Atlantyckim. Chociaż później połączenie wodne Morza Czarnego z Morzem Kaspijskim już wyschnęło i zanikło, do dziś jednak przetrwały opisy starożytnych Greków jak statkami podróżowali oni do obecnego Morza Kaspijskiego. Niestety, obecnie oficjalnie nauczają ludzi iż Wielki Mur Chiński zbudowany został już w czasach historycznych - tj. gdy tak naprawdę to był on wtedy jedynie częściowo odrestaurowany z użyciem nieco trwalszych materiałów budowlanych. (Wszakże oryginalnie mur ten był budowany z wiązanego trzciną, suchego i uprzednio silnie ubijanego błota - tj. technika jaką do dzisiaj w najbiedniejszych krajach świata formuje się np. cegły z wysuszonego błota do wznoszenia domów.) Co nawet ciekawsze, jego krawędź osłaniająca stojące na nim wojsko przed pociskami przeciwnika w niektórych miejscach była budowana od strony Chin, a NIE od strony Syberii - chociaż się twierdzi iż mur ten miał wyłącznie osłaniać Chiny przed mieszkańcami podsyberyjskich stepów. Takie zaś budowanie tej osłony, dowodzi iż mur ten pochodzi z czasów Żółtego Cesarza, kiedy miał on wewnętrznych przeciwników w samych Chinach, a NIE z czasów twórcy Armii Terakotowej, kiedy po zjednoczeniu całych Chin rządzący wtedy Cesarz spodziewał się armii agresywnych wrogów wyłącznie spoza terytorium Chin.

(5#F4) Żywe kontakty z obu Amerykami. Najnowsze badania genetyczne dowodzą także iż Indianie z Ameryk faktycznie noszą w sobie geny Chińczyków. Czyli Chińczycy już w prehistorii mieli wiedzę i technikę gwiazdolotów pozwalającą im zaludniać obie Ameryki.

(6#F4) Tzw. "Przeprowadzanie Umarłych" - patrz https://www.google.com/search?q=Chinese+tradition+of+corpse+walking (a więc i telekineza). Już w starożytności Chińczycy potrafili też dokonywać tzw. "przeprowadzania umarłych". Liczne bitwy jakie wówczas prowadzili głównie pomiędzy sobą, pozostawiały bowiem wielu zabitych. NIE mieli jednak lodówek, zaś ich religia nakazywała aby zabitych lub umarłych pochować w ich rodzinnych miejscowościach. Musieli więc "przeprowadzać umarłych" zanim ich ciała uległy zepsuciu. Powody i wysoce sekretny proces dokonywania tego przeprowadzania opisałem dokładniej w #H2 ze strony "sw_andrzej_bobola.htm". Natomiast zasadę jego realizowania omówiłem w (3) z punktu #M3 bloga #363 oraz mojej strony internetowej "evil_pl.htm". Przeprowadzanie umarłych polega bowiem na przesterowaniu przez UFOnautę swego telekinetycznego napędu na tzw. "stan telekinetycznego migotania", który z kolei pozwala mu wnikać w dowolną materię stałą - w tym w ciała ludzi. Po zaś takim wniknięciu w ciała umarłych ludzi ich urządzenia do technicznej telekinezy pozwalają im chwilowo zmieniać materię tych ciał na energię, którą z kolei ich własnymi poruszeniami mogą oni nadawać poruszenia i pozycje kroczenia tychże ciał. Przeprowadzanie umarłych jest więc bardzo podobne do tzw. "demonicznych opętań" ludzi przez UFOnautów szerzej omawianych także w całym owym blogu #363 oraz w punktach #M1 do #M5 z mojej strony "evil_pl.htm", zaś dodatkowo poszerzonych opisami z (4c#G1) w blogu #367 oraz w punkcie #G1 strony "artefact_pl.htm". Innymi słowy, umiejętność "przeprowadzania umarłych" dowodzi iż już od starożytności wybrane osoby w Chinach potrafiły używać "stan telekinetycznego migotania". To zaś ujawnia iż posiadały one urządzenia wywołujące zjawisko technicznej telekinezy, niezależnie od opisanych uprzednio urządzeń do wywoływania i wykorzystywania technicznej telepatii.

(7#F4) Techniczna Telekineza. Już sam szeroko opisywany w literaturze fakt iż od starożytności Chińczycy potrafili dokonywać "przeprowadzania umarłych" - realizowanie którego wymaga użycia "telekinezy", jest dowodem iż potrafili urzeczywistniać techniczną formę telekinezy. Tyle iż wiedzę na jej temat, podobnie jak wszystko co tradycja Chin nakazuje utajniać, utrzymywali we wąskim gronie "wtajemniczonych". Jednak dowodów na odwieczne użycie technicznej telekinezy w Chinach jest więcej. Planuję poświęcić im kiedyś odrębne opracowanie.


Praktycznie wszystkie sekrety utajnionej potem przez "moce zła" wiedzy wymienione powyżej znane były NIE tylko w starożytnych Chinach, ale także praktycznie we wszystkich zakątkach Ziemi. Wiedzę tę z pewnością posiadali także w starożytnym Egipcie i Grecji, na obszarach obu Ameryk - gdzie do dzisiaj pozostawione zostały ogromne piramidy i kolosalne budowle, a podobno nawet na Antarktydzie i w kilku innych jakoby odizolowanych od świata miejscach. W bardzo mądry i dalekowzroczny sposób wiedza ta zakodowana jest także w wersetach Biblii - o czym nieustająco przypominam czytelnikom w swych publikacjach (np. patrz wpisy #367 do #359 do blogów totalizmu).

Ogromnie wiele do myślenia daje nam ów szokujący nas dzisiaj fakt, że w starożytności ludzkość posiadała wiedzę, której istniena nawet obecnie monopol naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" NIE chce ani uznawać ani badać - i to na przekór iż dokładnie tę samą wiedzę ja ponownie poodkrywałem i ją szeroko upowszechniam w internecie już od około 40 lat dzięki wskazówkom jakie wyniknęły z mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (tj. tej teorii, którą początkowo opisowo nazwałem Koncept Dipolarnej Grawitacji). Jakże tu trwać przy zaufaniu iż monopol naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" NIE popadł w korupcję i NIE doświadczył upadku swych kompetencji dzierżąc absolutną władzę w sprawach badań a jednocześnie unikając uznania i zbadania owej aż tak istotnej wiedzy znanej przez ludzkość już w starożytności. Brak zaś tego zaufania z jednej strony postuluje iż w interesie zarówno całej ludzkości, jak i każdego mieszkańca Ziemi, leży po pierwsze powołanie kompetycji dla monopolu tej nauki w formie stworzenia też jakiejś zupełnie nowej nauki (np. totaliztycznej) jaką od lat postuluję w swych publikacjach - np. w #C6 strony o nazwie "telekinetyka.htm". Po drugie zaś ujawnia, że w swej obecnej formie monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" działa przeciwstawnie do interesów całej ludzkości i państw w jakich on operuje, dlatego w imię bezpieczeństwa całej ludzkości i poszczególnych krajów obecną formę instytucji oficjalnej nauki ateistycznej należałoby ogłosić jako "zagrażającą swoją szkodliwością bezpieczeństwu dzisiejszego świata i poszczególnych narodów" i stąd np. posunięciami rządowymi, albo wolą całego narodu, poddać ten monopol gruntownej reformie zasad jego operowania. (Nowe i bardziej postępowe jej zasady, chociaż nadal utrzymujące świeckość tej nauki, opisuję w swych publikacjach.) W wyniku takiej reformy, przykładowo proste podjęcie przez zreformowaną naukę badań jednej z form technicznej telekinezy opisywanej w moich publikacjach pod nazwą "stan telekinetycznego migotania" już pozwoliłoby chronić życie i mienie wielu ludzi przed atakami "tornad" (strona "tornado_pl.htm") i "huraganów" (strona "hurricane_pl.htm"). Wszakże oba te zjawiska przez obecną "oficjalną naukę ateistyczną" są przypisywane naturze, podczas gdy w rzeczywistości są one indukowane technicznie właśnie przez wehikuły UFO ukrywające się przed ludźmi w owym stanie telekinetycznego migotania - np. patrz blog #322 oraz np. Fot. #R2c z mojej strony o nazwie "quake_pl.htm" lub Fot. #C2.3 z mojej strony o nazwie "wtc_pl.htm". Czyli już tylko np. poprzez zbudowanie przez badaczy dysponujących wymaganą aparaturą i finansami prototypów "urządzenia ujawniającego obiekty w stanie telekinetycznego migotania" opisanego treścią traktatu [7b] ze strony "tekst_7b.htm", drastycznie poprawiłoby bezpieczeństwo i losy życiowe mieszkańców wielu miast i krajów.

Istnieją też poważne następstwa duchowe dla wszystkich pracowników monopolu "oficjalnej nauki ateistycznej". Natępstwa te wynikają z ateizmu, zaawansowanej korupcji, oraz "ochotniczej" podatności na dawanie się przeprogramowywać i kontrolować przez skrycie okupujące i wyniszczające ludzkość i Ziemię "moce zła" jakie zupełnie otwarcie występują przeciwko Bogu. Mianowicie, zgodnie z ostrzeżeniami Biblii jakie wyjaśniam w (7#G1) z bloga #367 i z punktu #G1 swej strony "artefact_pl.htm" oraz omawiam szerzej np. w punktach #A2.8 i #E2 swej strony "totalizm_pl.htm", pracownicy grupowego intelektu "oficjalnej nauki ateistycznej", którzy NIE sprzeciwiają się antyboskiej kampanii instytucji tejże nauki, zgodnie z Biblią są przez Boga traktowani jako wspólnicy w tejże kampanii. To zaś oznacza, że swym milczeniem, zgodą i współpracą zakwalifikowują siebie w obszar postępowań nazywanych "grzech" - co NIE będzie bez następstw - po szczegóły patrz np. (7#G1) z bloga #367 lub z punktu #G1 strony internetowej "artefact_pl.htm". Wszakże Biblia dość klarownie ostrzega w wersecie 4:17 z Listu św. Jakuba Apostoła" "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy", zaś w wersecie 11:23 z "Ew. w/g św. Łukasza" ostrzega także "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza".

W dawnych czasach jakie nadal pamiętam, mądrzy ludzie mawiali iż "prawda zwykle jest dokładnym przeciwieństwem tego w co powszechnie się wierzy". Z kolei dzisiaj coraz powszechniej się wierzy w kłamstwa iż ani upadli moralnie choć technicznie wyżej od ludzi zaawansowani UFOnauci, ani też Bóg który nas stworzył, wcale NIE istnieją. Stąd na przekór iż opisywane tu informacje zapewne są obarczone moimi ludzkimi niedoskonałościami oraz ograniczeniami finansów i możliwości badawczych pojedyńczego "hobbysty", ciągle w interesie bezpieczeństwa całej ludzkości warto podejmować rzeczowe korygowanie tej kłamliwej wiary. Wszakże dotychczasowe blokowanie, obrzydzanie, bezpodstawne krytykaństwo, obrzucanie wyzwiskami, itp., jakimi traktowane są wyniki moich badań NIE są w stanie zmienić już zaistniałej prawdy na przeciwną niż ona faktycznie jest. Tymczasem mi aż włosy stają dęba na przerażającą myśl, co się stanie jeśli bliźni zbyt późno się ockną do prawdy, że faktycznie zaistniały zdarzenia, fakty i materiał dowodowy, które ja rzetelnie dokumentuję w swych publikacjach i na które nieustająco, altuistycznie i z narażeniem swego bezpieczeństwa, tak bezskutecznie staram się od lat zwracać uwagę wszystkich bliźnich.


#F5. Pilna potrzeba zreformowania zasad działania "oficjalnej nauki ateistycznej" oraz wymóg pozbawienia jej monopolu poprzez powołanie dla niej kompetycji o filozofii przeciwstawnej do jej fundamentów (np. powołanie kompetycji o cechach tzw. "totaliztycznej nauki"), którą to potrzebę i wymóg ujawniły m.in. losy prawdy mojego odkrycia z 1985 roku iż na wszechświat składają się aż trzy odmienne światy - tj. losy prawdy mądrze potwierdzanej zakodowaniem jej nawet w wersety Biblii, ale niestety już przez około 40-lat blokowanej, zwalczanej i przebiegle ignorowanej przez monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" oraz przez podległe nauce instytucje i systemy w rodzaju internet, naukowe czasopisma, czy tzw. "peer reviewers" (wszystkie które to zachowania implikują niekompetencję i pasożytniczą orientację monopolu tejże nauki i stąd kwalifikujące dzisiejszą "oficjalną naukę ateistyczną" jako instytucję o kulturze skrycie działającej na szkodę ludzkości):

W (1#G1) z punktu #G1 wpisu #367 do blogów totalizmu oraz strony "artefact_pl.htm" podsumowuję następstwa swego przełomowego odkrycia z 1985 roku opisanego w wielu moich opracowaniach zaś w czerwcu 2020 roku dodatkowo potwierdzonego odkryciem istnienia męskich i żeńskich "Drobin Boga". To samo odkrycie od niemal 40 lat upowszechniam moimi licznymi publikacjami. Ich przykłady są linkowane stroną "skorowidz.htm". Odkrycie to zupełnie obala i zastępuje nowymi całe fundamenty naukowe i filozoficzne na jakich zbudowana została całość dotychczasowej "oficjalnej nauki ateistycznej" jaka dzierży absolutny monopol na badania i na edukację. Wszakże odkrycie to stwierdza m.in. iż na "wszechświat" składają się aż trzy odmienne "światy", każdy o zupełnie odmiennych prawach i zasadach działania jakie rządzą wszystkimi jego funkcjami. Nasz (3-trzeci) "świat materii" jaki postrzegamy naszymi zmysłami jest zaledwie najnowszym i tylko kolejnym z aż tych trzech światów. Pozostałe dwa z nich NIE są bowiem postrzegane ludzkimi zmysłami (czyli, jak Biblia to mądrze i przewidująco wyraziła w wersecie 11:3 z "Listu do Hebrajczyków", światy te powstały "nie z rzeczy widzialnych" - czyli z odkrytych moimi badaniami tzw. "Drobin Boga"). Przed zaś stworzeniem naszego "świata materii" wszeświat obejmował jedynie: (2-drugi) softwarowy "świat wirtualny" przez wszystkie religie typowo zwany "światem duchowym" albo "tamtym światem" w pamięciach jakiego około 6000 "ludzkich lat" temu wyewoluował się stworzyciel naszego "świata materii" i nasz Bóg; oraz (1-pierwszy) fizykalnie istniejący przez nieskończoność tzw "przeciw-świat" w/g mitologii Greków i nowozelandzkich Maorysów kiedyś rządzony tzw. "chaosem" czyli "chaotycznymi ruchami", do którego to "chaosu" porządek wprowadził dopiero Bóg mądrze programując ruchy "Drobin Boga" aby stworzyć z nich nasz "świat materii". (Odnotuj tutaj jak słowo "chaos", które w czasach mojej edukacji prosto i klarownie definiowano jako "chaotyczne ruchy", późniejsze intrygi "mocy zła" do dziś wypaczyły w kłamliwe konfundowanie ludzi wyjaśnieniami w internecie wyszukiwanymi np. słowami kluczowymi: "chaos czyli chaotyczne ruchy" - patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy .) Istnienie aż tych trzech światów wszechświata ogromnie upraszcza i klaryfikuje nasze zrozumienie budowy i działania wszystkiego co nas otacza, w tym i tego co wyjaśniłem powyżej w #F1 do #F4. Tymczasem chociaż przez już około 40 lat te moje opisy są udostępniane w internecie, "oficjalna nauka ateistyczna" nadal wymyśla coraz to bardziej nieprawdopodobne teorie i wyjaśnienia aby owo złożone działanie aż trzech zupełnie odmiennych światów wszechświata "wtłoczyć" siłą i wyjaśniać rzekomym istnieniem i działaniem tylko jedynego uznawanego przez tę naukę naszego "świata materii" - tj. tego świata materii w którym my żyjemy i stąd od uznania istnienia którego "oficjalna nauka ateistyczna" NIE ma jak się wymigać (choć nadal wymyśla sposoby jak istnienie i realność naszego "świata materii" pośrednio podważać, negować i móc zaprzestawać badać - np. swymi spekulacjani bazującymi na pomysłach o możliwości istnienia równoległych rzeczywistości, multiwersów, ciemnej materii, czarnych dziur, rzekomej "matrycy", nierealnych zjawisk, itp., itd.).

Niestety, jak się okazuje, Ziemię i ludzkość od tysięcy już lat sekretnie okupują, eksploatują, oraz wyniszczają tzw. "UFOnauci" będący potomkami naszych przodków z planet Oriona. To oni najpierw wmusili "oficjalnej nauce ateistycznej" praktykowaną przez siebie filozofię szatańskiego pasożytnictwa (patrz strona "parasitism_pl.htm") - o szkodliwości której ostrzegam od 1985 roku, czyli od czasu kiedy odkryłem iż filozofia pasożytnictwa jest dokładną przeciwstawnością wypracowanej wówczas mojej Filozofii Totalizmu z 1985 roku - patrz strona "totalizm_pl.htm". Ten zaś monopol "oficjalnej nauki ateistycznej" stopniowo przyjął i akceptował tę "filozofię pasożytnictwa" jako ukryty filar swoich fundamentów filozoficznych, poczym wraz ze skrytym współudziałem okupujących nas "UFOnautów" podjął wmuszanie tej niszczycielskiej filozofii całej ludzkości - "owoce" czego od 2020 roku wszyscy zaczęliśmy coraz widoczniej i dokuczliwiej zbierać.

Co najbardziej intrygujące, jak się okazuje owi okupujący nas i wyniszczający UFOnauci oficjalnie nadal NIE wiedzą iż na wszechświat składają się aż owe trzy odmienne światy. (Zapewne ich "najwyższy przywódca" i właściciel Ziemi zakazał im badać tematy innych światów - tak jak na Ziemi decydenci "oficjalnej nauki ateistycznej" zakazują naukowcom rzeczowo badać i oficjalnie potwierdzać jako źródła nowej wiedzy NIE tylko trzy występujące w wersetach Biblii nieba i przybywające z pierwszgo nieba UFO, ale także zabronili badać telepatię, hipnozę, Boga, Biblię, dusze, aniołów, mity, itp.) To dlatego właśnie UFOnauci, wraz z działającymi na szkodę ludzkości ich ludzkimi pomocnikami, których zupełnie już przeprogramowali na swoją pasożytniczą filozofię i na swój sposób myślenia swoją zaawansowaną techniką hipnotycznego i telepatycznego programowania umysłów ludzi, są najwierniejszymi choć sekretnymi czytelnikami moich opracowań. Na przekór owego zainteresowania ze strony UFOnautów, ludzka instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" nadal krytykuje i ignoruje wyniki moich badań - szczególnie zaś badań "telepatii" nieskończenie szybko propagującej się w przeciw-świecie, a także moich badań urządzeń telepatycznych (np. tzw. "piramidy telepatycznej"). To krytykowanie i ignorowanie jest szczególnie bolesne ponieważ działa ono na szkodę całej ludzkości. Wszakże przykładowo choć od marca 2003 roku (czyli już przez ponad 20 lat) propaguję wypracowaną przez siebie zasadę działania "Sejsmografu Zhang Henga" zbudowanego z sukcesem już przez starożytnych Chińczyków niemal 2000 lat temu, niestety monopol oficjalnej nauki ateistycznej nadal ignoruje wiedzę iż to cudowne urządzenie działa na zasadzie telepatii i dlatego jest zdolne uratować życie tysięcy ludzi. Jednocześnie niemal wszystko co ja odkrywam, nawet dla UFOnautów widać jest zupełnie nową wiedzą jaką intensywnie wchłaniają, tyle iż po jej skopiowaniu do swych własnych archiwów zapewne zamierzają zwodniczo zwalczać na Ziemi swoją ulubioną metodą szkodzenia ludzkości stwierdzającą "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las" - po linki patrz strona "skorowidz.htm". Wszakże to także tą właśnie metodą od lat już blokują, obrzydzają i utrudniają a często nawet uniemożliwiają upowszechnianie praktycznie wszystkiego co ja wypracowalem swymi badaniami. Moje zaś wiele już lat trwające ostrzeganie bliźnich iż tymi skrytymi manipulacjami ich przyszłość jest wyniszczana, okazuje się być przysłowiowym "wołaniem na puszczy".

Niestety, uświadomienie sobie iż oficjalna nauka ateistyczna do dzisiaj NIE zdołała włączyć w obszar swojej kompetencji i zakresu priorytetowych badań tego wszystkiego co zarówno starożytne Chiny jak też i reszta ludzkości znają już od co najmniej 4700 lat, zawiera w sobie poważne ostrzeżenie i groźbę. Są to bowiem prawdy, odkrycia, wiedza, zjawiska, technologie, oraz cywilizacyjne dobra, jakie powynosiły inne cywilizacje do gwiazd. Co zaś nawet jeszcze bardziej przerażające, tym najbardziej upadłym z grona owych cywilizacji wszystko to pozwala sekretnie nas eksploatować i wyniszczać przez całe tysiąclecia. Stąd owo uświadomienie sobie już nas ostrzega, że jeśli pozostawimy monopol naszej "oficjalnej nauki ateistycznej" bez stworzenia dla niej patrzącej na jej ręce i kompetytywnej wobec niej kompetencji, o formie np. "totaliztycznej nauki" (opisanej np. w #C6 strony "telekinetyka.htm"), oraz bez zreformowania jej szkodliwych dla całej ludzkości metod, zasad, wypaczeń, korupcji, zachowań, kultury uników przed poznawaniem prawdy, itp., wówczas nawet jeśli ludzkość przeżyje przez obecnie coraz częstrze zapędy dysponentów broni jądrowej hipnotycznie i telepatycznie zaprogramowanych przez UFOnautów na wyniszczanie swych bliźnich, ciągle zapewne zejdzie ludzkości kolejne co najmniej 4700 lat zanim ponownie urodzi się na Ziemi ktoś wystarczająco odważny aby na nowo jeszcze raz odkryć i zacząć ujawniać ów upraszczający wszystko i klaryfikujący prawdę fakt iż na wszechświat składają się aż trzy odmienne światy do opisów których linkuję powyżej. Czas więc aby każdy z nas zrozumiał iż w/w "Ja Jestem" z Biblii jest prawdą, oraz że zgodnie np. z wersetami 21:8 i 22:15 z "Apokalipsy św. Jana" a także 20:16 z "Księgi Wyjścia" w Biblii, "wszelakie kłamanie" jest grzechem śmiertelnym łamiącym 10 przykazań Boga, a stąd NIE otrzymującym rozgrzeszenia czyli powodującym biblijną "śmierć drugą" oznaczającą całkowite wydeletowanie duszy - o czym wygodnie dzisiejsi kapłani "zapominają" upominać ludzi. Czas więc aby każdy kto ma sumienie i wierzy w Boga włączył swe działania do pierwszego stadium naszej obrony poprzez codzienne upowszechnianie prawdy we wszystkim co sam mówi i przez akceptowanie tylko prawdy od swych bliźnich w zgodzie z biblijnym "i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (werset 8:32 "Ew. św. Jana") - aktywnie przyczyniając się jak tylko może aby każdy miał prawo do wyrażania prawdy i własnych poglądów, aby do dziennikarzy i reportorów NIE strzelano ani ich NIE zamykano w więzianiach, oraz abyśmy wszyscy zaczęli mówić prawdę i NIE reagowali szykanami jeśli rodzące dobro słowa prawdy są bolesne. Wszakże niemal każdy z ludzi "umie słuchać prawdy" - zaś Biblia także ostrzega: "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy" (patrz werset 4:17 z "Listu św. Jakuba Apostoła").

Copyrights © 2024 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #368 została adaptowana z opisów w #F1 do #F5 na mojej stronie internetowej o nazwie "pigs_pl.htm" (aktualizacja datowana 25 stycznia 2024 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://drobina.rf.gd/pigs_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/pigs_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/pigs_pl.htm
http://pajak.org.nz/pigs_pl.htm

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/pigs_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "pigs_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "petone_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/pigs_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/petone_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #368, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.

Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwały do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i do niedawna w aż dwóch wielkościach druku (tj. obecnie w normalnym 12pt a uprzednio również i w dużym 20pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #368:
#367, 2024/1/1 - siedem nadrzędnych zjawisk przeciw-świata istnienia jakich monopol oficjalnej nauki ateistycznej NIE uznaje ani NIE bada ze szkodą dla ludzkości (#G1 do #G1a z "artefact_pl.htm")
#366, 2023/12/1 - "odparowanie WTC przez UFO" oraz "cóż to jest prawda" UFOnauty Poncjusza Piłata, metoda kontrastu, wyliczanie prowdopodobieństwa prawdy, przykłady prawdy i nieprawdy (#D1 do #D1a z "wtc_pl.htm")
#365, 2023/11/1 - skryta inwazja UFOnautów na instytucję małżeństwa, wymogi strategii obrony, symbolizm kwiatu baobabu (#V1 do #V1a z "humanity_pl.htm")
#364, 2023/10/1 - dowody ukrytej inwazji UFOnautów-gigantów na Petone w NZ (#K5 do #K5e z "petone_pl.htm")
#363, 2023/9/1 - "jak" ludzi opętują materialni UFOnauci z Oriona sprzęganiem umysłów techniczną telepatią po telekinetycznym wniknięciu do ich ciał (#M1 do #M4 z "evil_pl.htm")
#362, 2023/8/1 - metoda "pozbawiania przywilejów" reformująca ludzki wymiar sprawiedliwości, a czteropędnikowe UFO porywające nasze samoloty i okręty (#I1 do #I6 z "bandits_pl.htm")
#361, 2023/7/1 - upowszechnianie prawdy w roli obrony przed nalotami niewidzialnych UFOnautów na nasze mieszkania (#L2 do #L3a z "evil_pl.htm")
#360, 2023/6/1 - mój Magnokraft źródłem wypracowywanych na Ziemi kluczy do wiedzy i prawdy (#D1 do #D1cd z "military_magnocraft_pl.htm")
#359, 2023/5/1 - sekretna "pętla sabotażowa" z mikroprocesorów w naszych PCs (#J3 do #J3a z "faq_pl.htm")
#357, 2023/4/1 - "nastaw drugi policzek" a mechanizm "samoregulowania się" pokona zło za ciebie (#N do #N3b z "cielcza.htm")
#356, 2023/2/1 - receptura, znaczenie i duchowy symbolizm "kimchi", która niemal całą Koreę czyni zdrową (#J1 do #J3 z "korea_pl.htm")
#355, 2023/1/1 - trop pędników z butów ponad 3-metrowego UFOnauty wtelekinetyzowany w asfalt NZ Petone (#K3 do #K3i z "petone_pl.htm")
#353, 2022/11/1 - dowody iż cechy "internetu" Biblia opisała cyframi 666 (#H4 z "will_pl.htm")
#351, 2022-8-27 - jak prawa rządzące rozwiązywaniem problemów potwierdzają obecność żywej inteligencji Boga (#C9 do #C9a z "nirvana_pl.htm")
#348, 2022/6/20 - moce mini-UFOnauty z rasy "zmora" ujawnione inżynierską analizą "jak" jego wideo z Aceh (#K2 do #K2b z "petone_pl.htm")
#347, 2022/6/1 - ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu wytopione w twardym asfalcie NZ chodnika (#K1 do #K1c z "petone_pl.htm")
#344, 2022/3/1 - wrażliwość na energię moralną "wężowych kamieni" i moce "świątyni węży" (#J2 ze "stawczyk.htm")
#343, 2022/1/27 - role "co" Boga i "jak" ludzi we wdrażaniu idealnego "ustroju nirwany" (#C8 do #C8bc z "nirvana_pl.htm")
#341, 2021/12/1 - dlaczego unikanie wykonywania "prac fizycznych" powoduje niezdolność do wypracowania inżynierskiej procedury "jak" i brak kompetencji (#G3 do #G5 z "wroclaw.htm")
#328, 2020/11/1 - podsumowanie cech "ustroju nirwany" eliminującego "pieniądze" i "wymuszanie pracy" (#C7 z "nirvana_pl.htm")
#326, 2020/9/1 - odejmująca żeńska "Drobina Boga", która jest przeciwstawnością dodającej męskiej "Drobiny Boga" (#K2 z "god_istnieje.htm")
#325, 2020/8/1 - cechy, wygląd, budowa i działanie dodających męskich "Drobin Boga" , które jednocześnie są "drobinami przeciw-materii" (#K1 z "god_istnieje.htm")
#322, 2020/5/17 - skryte formowanie huraganów i tornad przez gigantyczne gwiazdoloty o budowie i możliwościach moich Magnokraftów (#J1 do #J5 z "hurricane_pl.htm")
#320, 2020/2/19 - wdróżmy idealny "ustrój nirwany" nagradzający "pracę moralną" wprogramowanym przez Boga w dusze ludzi zjawiskiem "zapracowanej nirwany" (#A1 do #A4 z "partia_totalizmu.htm")
#319, 2020/1/25 - napędy pierwszej ery technicznej i moje Tablice Cykliczności ujawniają prawa i regularności pozwalające tworzyć dowolne napędy naszej przyszłości (#J4.1 z "propulsion_pl.htm")
#317, 2019/12/17 - druga era techniczna ludzkości zapoczątkowana czystością wiatraków i żagli oraz jej wyniszczające naturę i ludzi napędy spalinowe (#J4.2 z "propulsion_pl.htm")
#315, 2019/10/17 - trzecia era techniczna ludzkości zapoczątkowana niedawno wdrażaniem "silnika elektrycznego" a wiodąca do moich gwiazdolotów Magnokraft (#J4.3 z "propulsion_pl.htm")
#313, 2019/8/17 - "czwarta era techniczna ludzkości" i jej napędy "perpetuum mobile" poruszane "wieczną ruchliwością" inteligentnej "przeciw-materii" same napełniając się energią wymaganą do ich działania (#J4.4 z "propulsion_pl.htm")
#311, 25/6/2019 - "jak" czyniące cuda napędy piątej ery technicznej ludzkości pokonają upływ czasu i nieuchronność śmierci (#J4.5 z "propulsion_pl.htm")
#309, 2019/4/30 - szósta era techniczna ludzkości oraz jej cudowne napędy do podróżowania przez czas i przestrzeń, oraz do tworzenia, lewitowania, uzdrawiania, a nawet anihilowania (#J4.6 z "propulsion_pl.htm")
#296, 2018/5/1 - szokująca mnie obserwacja na plaży w Petone komunikującego się telepatią i inteligentnie "tańczącego płomyka" ponad krzewem wodorostu (#J3 z "petone_pl.htm")
#275, 2016/9/1 - ucz się z odkryć, teorii, wynalazków, dorobku, rad, itp., ale pewność prawdy da ci tylko zgodność twierdzeń z treścią Biblii (#L1 z "pajak_jan.htm")
#272, 2016/6/1 - nieuznawanie "moralności" (tj. posłuszeństwa w wypełnianiu przykazań Boga) wypacza wszelkie wyniki naukowych badań losów i zdarzeń jakich doświadczyli poszczególni ludzie (#B3 z "portfolio_pl.htm")
#203, 2011/7/15 - problemy z "monopolem małżeńskim" oraz zalety i korzyści wielożeństwa (#J2.2.2 z "morals_pl.htm")
#192, 2011/1/5 - dla istotnych powodów Bóg zawsze dostarcza każdemu potwierdzenia tego w co osoba ta silnie wierzy (#A2.2 z "totalizm_pl.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk


Comments

Popular posts from this blog

#362: UFO czteropędnikowe budowane dla porywania naszych samolotów i okrętów i jak np. reforma wymiaru sprawiedliwości na zasadę "pozbawiania przywilejów" może dopomóc w całkowitym usunięciu złych UFOnautów z Ziemi

Streszczenie: Chociaż podobnie jak każdy z ludzi, także i autor niniejszego wpisu #362 do blogów totalizmu jest tylko niedoskonałą i omylną osobą, która jak my wszyscy w swym życiu też popełnia błędy, ciągle wymową ogromnego materiału dowodowego jakie jego badania ujawniły, ma obowiązek aby ostrzegać: ludzkość i Ziemia przez tysiąclecia są skrycie okupowani i eksploatowani przez aż szereg ras naszych kosmicznych krewniaków technicznie bardziej od nas zaawansowanych jednak moralnie zupełnie już upadłych. Dlatego poniższe punkty #I1 do #I5 tego wpisu #362 prezentują opisy wyglądu, cech, możliwości, oraz potwierdzającego materiału dowodowego, które ujawniają nam największą konspirację w dziejach ludzkości jaka zmyślnie ukrywa przed ludźmi operowanie na Ziemi nawet tak głośnych i tak spektakularnych gwiazdolotów tych naszych krewniaków z planet Oriona, jakie są już trzecią z kolei z najważniejszych konstrukcji technicznie wysoko zaawansowanych gwiazdolotów od ponad 50 lat postulowanych mo

#369E: Let us improve our fate and life by improving our morality to the one commanded by God in the Bible, which softens the behaviour of nature and inanimate objects that always copy the resultant morality of people who live at their mercy

Summary of items #N1 to #N3 below from this blog #369E : Let us remind ourselves the totaliztic definition of "morality" developed from the philosophical approach called "a priori" and stated in the INTRODUCTION and in items #A2 and #B5 of my web page named "morals.htm". It informs that: "morality is the level of 'obedience' with which people fulfil the commandments and requirements of God who gave them life." In other words: "morality is the level of obedience in fulfilling all the commandments of God detailed in verses 20:3-17 from the 'Book of Exodus' in the Bible and all the remaining requirements also described in the Bible." Let us note that according to my discovery described in #K1 and #K2 of the web page named "god_exists.htm" and in posts #325 and #326 to blogs of totalizm, all matter from our "world of matter" (including our bodies) was created from living, thinking, and absolutely obedient

#299E: Why the Kabbalah and its tree of life most probably are the revealed by Biblical Elijah and rediscovered by the Concept of Dipolar Gravity God's system for managing people and institutions

Motto: "The created by God system of governing over the fate of people and institutions, which we learned from the discoveries and evidence earned due to the Concept of Dipolar Gravity, forms an effectively working mechanism of management, education and judgement, which with its structure and work resembles a tree of life from a tool called Kabbalah shared with people by the biblical Elijah probably in order to develop with it inducing growth improvements in human management systems that previously were known for causing downfalls." If the reader looks closely at my scientific achievements (from the area of knowledge usually referred to as my research "hobby"), then he will discover that most of this output is trying to scientifically identify, define, work out, and describe for the use of other people all God's tools that have the decisive impact on the course, quality and results of our lives. The process of collecting my scientific achievements, in a